Miesiąc propedeutyczny

Pierwszego września 2015 roku progi drohiczyńskiego seminarium przekroczyło sześciu nowych studentów. Pierwszy miesiąc w seminarium jest określany jako „miesiąc propedeutyczny”, to znaczy, miesiąc przygotowawczy. Jest to czas, kiedy kandydaci poznają rytm seminaryjnego życia, uczą się modlitwy liturgią godzin oraz pogłębiają swoją wiedzę o liturgii. 

Pierwszy rok w ramach integracji odbył wiele ciekawych wycieczek m.in. do Siedlec czy do parku linowego. W święto Podwyższenia Krzyża Świętego alumni wzięli udział w diecezjalnym spotkaniu młodzieży w Serpelicach. Pod koniec września wraz z ojcem duchownym – ks. Dariuszem Kucharkiem oraz z ks. prefektem Marcinem Szymanikiem odbyli pielgrzymkę do Kodnia, gdzie u stóp Maryi powierzyli swoją przyszłość Chrystusowi.