Rekolekcje na początku nowego roku akad. 2015/16

Zgodnie z tradycją, wszyscy klerycy Wyższego Seminarium Duchownego odbyli przed rozpoczęciem roku akademickiego rekolekcje. 

Jest to szczególny czas w kalendarzu seminaryjnym. Tegoroczne ćwiczenia duchowe poprowadził ks. mgr lic. Adam Saks – kapłan diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej. Rekolekcje trwały od 24 do 27 września. Tematem przewodnim były słowa z Ewangelii św. Marka „Pójdź za Mną!”.

Pierwszego dnia ks. rekolekcjonista postawił przed klerykami pytania dotyczące osoby Boga Ojca: „Kim  jest Bóg?”, „Kim jest Bóg dla mnie?” – pomocą w odpowiedzi były przygotowane przez ks. Saksa rozważania nad Księgą Rodzaju. Drugi dzień był poświęcony problemowi grzechu i walce z pokusami, refleksje koncentrowały się wokół upadku Ewy i Dawida. Trzeci dzień, z racji na sobotę – był poświęcony Matce Bożej. Duchowe ćwiczenia zakończyły się niedzielną, uroczystą Eucharystią, podczas której dwaj klerycy otrzymali z rąk J.E. ks. bpa Tadeusza Pikusa posługi lektoratu (al. Mateusz Ujzadowski) i akolitatu (al. Łukasz Redosz).