Inauguracja roku akad. 2015/16

Gaudeamus igitur – słowa tej znamiennej pieśni zabrzmiały po raz 59 w murach drohiczyńskiego seminarium 1 października 2015 roku. 

Rozpoczęcie roku akademickiego to „wyruszenie w drogę – tą jest Chrystus” – powiedział do wszystkich zebranych rektor ks. dr hab. Tadeusz Syczewski. Uroczystość rozpoczęła się uroczystą Eucharystią pod przewodnictwem J.E. ks. bpa Tadeusza Pikusa oraz biskupa seniora diecezji drohiczyńskiej J.E. ks. bpa Antoniego Dydycza. Kapłani, świeccy goście oraz alumni wysłuchali homilii przygotowanej przez wykładowcę naszego seminarium ks. dra Jarosława Rzymskiego.

Po modlitwie wszyscy goście udali się do seminaryjnej auli, gdzie rozpoczęła się druga część Inauguracji. Ks. Rektor z atencją przywitał wszystkich zaproszonych gości i zaprosił do wspólnego przeżywania tej ważnej dla naszej wspólnoty uroczystości. Następnie, przedstawił zebranym alumnów pierwszego kursu: Wojciecha Jakubowskiego, Radosława Kalickiego, Macieja Koszewskiego, Rafała Oleksiuka, Lesława Rzemieńca i Piotra Wyszomierskiego, po czym studenci pierwszego roku, w obecności księży biskupów, przełożonych i swoich kolegów, złożyli ślubowanie. W imieniu wszystkich alumnów, rozpoczynających naukę w naszym seminarium głos zabrał al. Radosław Kalicki, który zaakcentował fakt, że obecny I rok rozpoczyna studia w wyjątkowym czasie – niebawem 1050 rocznica Chrztu Polski i 25 rocznica powstania Diecezji Drohiczyńskiej. Po immatrykulacji wykład inauguracyjny, poświęcony relacjom Państwo – Kościół, wygłosił ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ponad to, ks. Rektor przywitał w naszej wspólnocie nowego prefekta – ks. Marcina Szymanika, który odczytał sprawozdanie z naukowej działalności seminarium z poprzedniego roku akademickiego.

Część oficjalną zakończył ks. bp Tadeusz Pikus modlitwą i błogosławieństwem, po czym wszyscy uczestnicy udali się do seminaryjnego refektarza, by doświadczyć radości wspólnego stołu.