Obłóczyny alumnów III roku

Dnia 11 października 2015 r. w Kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach-Stacji odbyły się obłóczyny alumnów III roku Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. Uroczystość ta, chociaż jest tylko pewnym etapem na drodze do święceń kapłańskich, zawsze budzi wśród ludzi bardzo wiele emocji.

Na tej uroczystej Eucharystii, podczas której Ksiądz Biskup Tadeusz Pikus poświęcił sutanny i w uroczysty sposób nadał prawo ich noszenia siedmiu alumnom, dokonuje się bardzo wymowna zewnętrzna przemiana. Od tej momentu alumn daje szczególne świadectwo swojego powołania. Założenie sutanny jest wyrazem szczególnego oddania się Panu Bogu.

Wszystkich przybyłych księży, alumnów i gości przywitał Ksiądz Proboszcz Józef Grzeszczuk. Tego dnia Liturgia Słowa unaoczniała nam Jezusa Nauczyciela i motyw pójścia za Nim. Wymowne słowa Ewangelii oddziałały na słuchaczy. Zapewne każdy z alumnów, którzy przyjmowali sutanny, zadawał Jezusowi pytanie: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”. Ksiądz Biskup Tadeusz w swojej homilii bardzo mocno podkreślił te Słowa oraz objaśnił wskazania Jezusa dotyczące postępowania według Jego woli. Słowo Boże dało obietnicę – szczególną środowisku kapłańskiemu. „Oto my poszliśmy za tobą i zostawiliśmy wszystko”- mówi święty Piotr. Biskup zaakcentował odpowiedź Jezusa: „stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy”.

Podziękowania wszystkim przybyłym złożyli rodzice alumna Michała Siduniaka, przedstawiciele szkoły w Szerszeniach, znajdującej się na terenie parafii, Ksiądz Rektor Tadeusz Syczewski, Proboszcz parafii Józef Grzeszczuk oraz dwóch nowoobłóczonych alumnów Michał Siduniak oraz Patryk Nagórny. W swoim przemówieniu dziękowali przede wszystkim Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i wzywali orędownictwa Matki Bożej – Opiekunki powołań kapłańskich.

Cała liturgia była upiększana przez utalentowaną młodzież naszej diecezji zrzeszoną w Drohiczyńskich Warsztatach Muzyki Liturgicznej, które zostały założone przez jednego z nowoobłóczanych alumnów. Poprzez śpiew modlili się do Boga w tym bardzo wyjątkowym dla alumnów III roku dniu.

                                                                                  al. Mateusz Gołoś