Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny – święto KSM

18 listopada w naszej wspólnocie obchodziliśmy wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny. Owa błogosławiona jest patronką młodzieży, a szczególnie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Dlatego Kleryckie Koło Młodzieży nadało temu dniu – charakter uroczysty. Już w wigilię tego wydarzenia w seminaryjnej kaplicy zostały wystawione relikwie Męczennicy. W dzień wspomnienia zaraz po śniadaniu cała wspólnota wraz z przełożonymi i zaproszonymi gośćmi: Ks. dr. Andrzejem Lubowickim– Dyrektorem ds. młodzieży, oraz członkami diecezjalnego zarządu KSM: Eweliną Trusiak, Teresą Pieniak i Eweliną Szkop udaliśmy się do naszej kawiarenki na radosną „agapę”. Podczas tego spotkania Kleryckie Koło KSM wyraziło wdzięczność diakonom: Pawłowi Kocowi, Danielowi Plewce, Wojciechowi Łuszczyńskiemu, Pawłowi Gołębiewskiemu, Marcinowi Łuszczyńskiemu oraz Grzegorzowi Zasłonce za wkład w funkcjonowanie koła, za włączenie się w życie KSM i zanoszone za młodzież modlitwy. Diakoni otrzymali upominki w postaci obrzędów liturgicznych, z których będą mogli korzystać w posłudze, którą już niedługo rozpoczną na parafiach.

O godz. 18 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, której przewodniczył i homilię wygłosił
ks. dr Andrzej Lubowicki. Na Eucharystii obecni byli również przedstawiciele Diecezjalnego Zarządu KSM. Kaznodzieja przybliżył nam postać bł. Karoliny, a w szczególny sposób jej ostatnie chwile i niezłomną postawę. W trakcie Mszy, modliliśmy się za młodzież naszej diecezji. W swoich modlitwach powierzaliśmy tych, do których w niedalekiej przyszłości pośle nas Kościół. Bezpośrednio po Mszy oddaliśmy cześć Błogosławionej Męczennicy przez ucałowanie Jej relikwii.

al. Paweł Wasilewski