Idź, by twoje imię…

19 listopada, jak w każdy trzeci czwartek miesiąca, w Drohiczynie zorganizowany został Seminaryjny Wieczór Wiary, czyli comiesięczna adoracja Najświętszego Sakramentu dla chłopców, którą przygotowuje kleryckie koło Ruchu Światło-Życie, w tym miesiącu szczególnie alumni III roku. Hasłem przewodnim były słowa „Idź, by Twoje imię było zapisane w niebie”.

Adoracji przyświecała postać św. Pawła. Historia jego życia, od ukamienowania Szczepana, przez prześladowania pierwszych chrześcijan, aż do cudownego nawrócenia i głoszenia Dobrej Nowiny, uczy nas, że nawet dla największego grzesznika zawsze jest nadzieja, bo Chrystus powołuje nie tylko sprawiedliwych, ale również grzeszników.

Postacią, która niosła ważne przesłanie, był Ananiasz. To człowiek, który jest posłany od Boga, aby pomóc w nawróceniu drugiemu człowiekowi. Przy tej okazji zastanawialiśmy się, jakich ludzi, pomagających odkryć Jezusa, Pan stawia na drodze naszego życia.

Adoracja pozwoliła uświadomić sobie, że często jesteśmy „niewidomi” tak jak Szaweł. Mamy łuski na oczach, które nie pozwalają nam ukochać Kościoła, ludzi którzy go tworzą.

Na końcu adoracji uczestnicy mogli symbolicznie przejść przez kaplicę z opaską na oczach, wprost przed Przenajświętszy Sakrament. W drodze byli prowadzeni za rękę przez kleryka, co symbolizowało pomoc, jaką otrzymujemy przede wszystkim od kapłanów w drodze do Boga, poprzez sprawowane sakramenty i głoszone przez nich Słowo Boże.

Adoracja zgromadziła ok.30 chłopców z całej diecezji, m. in. z Brańska, Drohiczyna, Dziadkowic, Topczewa, Siemiatycz i Węgrowa. Podziękowania należą się księżom, którzy poświęcili swój czas, aby przywieźć młodzież do Drohiczyna.

Kolejna adoracja już w trzeci czwartek, 17 grudnia. Serdecznie zapraszamy!