Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Drodzy synowie,
Przełożeni i profesorowie, którym zlecono wasze przygotowanie, oraz inni, którzy was znają, wydali
o was dobre świadectwo, któremu w pełni ufamy.
Dlatego pytam każdego z was:
Czy odpowiadając na powołanie Boże, chcesz tak się przygotować, abyś mógł we właściwym czasie godnie przyjąć święcenia diakonatu i prezbiteratu i spełniać w Kościele te posługi?
Chcę.
Czy chcesz tak kształtować swoje życie duchowe, abyś mógł wiernie służyć Chrystusowi i Jego mistycznemu Ciału to znaczy Kościołowi?
Chcę.
Kościół z radością przyjmuje wasze postanowienie. Niech Bóg dokończy dzieła, które w was rozpoczął.
Amen.

 

Tymi słowami 22 listopada 2015 roku w katedrze drohiczyńskiej, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, ks. bp Tadeusz Pikus ustanowił 7 alumnów V roku w kandydaturze do święceń diakonatu i prezbiteratu. Publiczną chęć przyjęcia święceń zadeklarowali: Krzysztof Antolik, Maciej Domańszczyński, Łukasz Grabowski, Grzegorz Konopacki, Eugeniusz Wintow, Mariusz Mucha i Paweł Wasilewski. Na zakończenie uroczystej Mszy Świętej ksiądz Biskup wręczył alumnom dekrety, potwierdzające ich ustanowienie w kandydaturze. W imieniu kursu podziękowania Panu Bogu, księdzu Biskupowi, Przełożonym i Wychowawcom oraz wszystkim wiernym złożył Grzegorz Konopacki. Niech Dobry Bóg dopełnia w nich dzieła boże, które rozpoczął na chrzcie świętym.

Al. Paweł Wasilewski