Wybory władz kleryckich i otrzęsiny andrzejkowe

Zgodnie z przyjętym zwyczajem w wieczór andrzejkowy klerycy WSD w Drohiczynie wybrali spośród siebie dziekana, wice-dziekana, proboszcza kaplicy głównej i administratora górnej kaplicy – św. Franciszka. Uroczystą kolację, podczas której miały miejsce wybory, przygotowali ustępujący z tych funkcji alumni VI roku: dk. Daniel Plewka (dziekan, wice-dziekan), dk. Marcin Łyczewski (proboszcz), dk. Paweł Koc (administrator). Naszą seminaryjną uroczystość uświetnił swoją obecnością ks. bp Tadeusz Pikus – pasterz naszej diecezji.

Uroczyste spotkanie zakończyła, a tym samym rozpoczęła wybory wspólna modlitwa pod przewodnictwem księdza biskupa. W komicji skrutacyjnej zasiedli moderatorzy naszej uczelni z ks. rektorem Tadeuszem Syczewskim na czele. Alumni trzeciego roku – odpowiedzialni za przebieg wyborów na dziekana rozdali karty do głosowania. Pierwsza tura wyłoniła dwóch kandydatów. Drugie głosowanie wyłoniło nowego dziekana alumnów WSD – został nim alumn Paweł Wasilewski. Diakon Daniel Plewka przekazał nowemu dziekanowi „na znak” przekazania władzy – dzwonek, telefon dziekański oraz paczkę cukierków – na dobry początek.

            Następnie klerycy wybrali nowego wice-dziekana. Został nim – wybrany w I turze większością głosów alumn III roku – Michał Siduniak. Proboszczem kaplicy głównej został alumn Eugeniusz Vintau, funkcja administratora kaplicy górnej przypadła w udziale alumnowi Maciejowi Domańszczyńskiemu.

Nowo wybranych przedstawicieli alumnów powierzamy Najświętszemu Sercu Jezusa.

Po wyborach – wszyscy klerycy oraz zaproszeni goście zebrali się na seminaryjnej auli, by wspólnie towarzyszyć nowym mieszkańcom Seminarium w ich wieczorze otrzęsinowym. Wśród zaproszonych gości znalazł się ks. bp Tadeusz Pikus, ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz, księża pracujący w Kurii diecezjalnej oraz mieszkające w Drohiczynie siostry zakonne.

Scenariusz i program otrzęsin przygotowali alumni kursu V: Krzysztof Antolik, Maciej Domańszczyński, Łukasz Grabowski, Grzegorz Konopacki, Mariusz Mucha, Łukasz Redosz, Paweł Wasilewski, Eugeniusz Vintov. Nad właściwym przebiegiem wieczoru czuwał kleryk Maciej Domańszczyński.

Otrzęsinowe zadania wykonali wszyscy poddani próbie: klerycy kursu I oraz prefekt ks. Marcin Szymanik, co „umocniło” ich obecność we wspólnocie seminaryjnej. Radosny czas andrzejkowy zakończyła wspólna modlitwa oraz błogosławieństwo ks. Biskupa.