Otwarcie Drzwi Miłosierdzia w Katedrze

13 grudnia biskup drohiczyński Tadeusz Pikus zainaugurował Rok Miłosierdzia w Diecezji Drohiczyńskiej. To „rozpoczęcie” wyraził specjalny obrzęd, polegający na otwarciu drzwi Katedry. Odtąd każda osoba, przechodząca przez te „Bramy Miłosierdzia” będzie mogła otrzymać odpust zupełny w danej intencji, spełniając określone przez Kościół warunki. Biskup skierował do wszystkich wiernych zebranych w Katedrze słowo, wskazujące na ogromne znaczenie tego wyjątkowego czasu dla Kościoła. Pasterz przypomniał o ogromnej roli przebaczenia, posługując się wydarzeniami związanymi z tragiczną śmiercią bł. Jerzego Popiełuszki, podkreślił ogromną moc słów: i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

Więcej na stronie diecezji