Objawienie Pańskie – kolęda w Seminarium 2016

Na pierwszy dzień po powrocie alumnów z ferii bożonarodzeniowych przypadła uroczystość Objawienia Pańskiego w Polsce zwyczajowo nazywana „Świętem trzech króli”. Zgodnie z tradycją, tego dnia w naszej wspólnocie odbyła się tak zwana „kolęda”, czyli poświęcenie mieszkań: biskupów, pracowników kurii, sióstr zakonnych oraz kleryków. Świętowanie rozpoczęła uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. bpa Tadeusza Pikusa. W seminaryjnej celebrze wzięli udział ks. bp Antoni P. Dydycz, księża pracujący w kurii oraz moderatorzy seminarium na czele z ks. Tadeuszem Syczewskim. Homilię wygłosił prefekt – ks. Marcin Szymanik. Kaznodzieja, nawiązując do pierwszego czytania ze Świątecznej Liturgii Słowa, zwrócił uwagę zebranych na rolę światła/gwiazdy – tego, co przewodzi życiu ludzkiemu.

Po Mszy Świętej ks. biskup Pikus pobłogosławił kadzidło i kredę, którymi posługiwano się podczas błogosławieństwa mieszkań. „Kolędę” zakończyła zaśpiewana przez wszystkich zgromadzonych w refektarzu kolęda „Bóg się rodzi”.

al. Maciej Koszewski