KSM ma nowego Prezesa

9 stycznia 2016 roku odbył się Zjazd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej połączony z wyborami do Zarządu Diecezjalnego i Komisji Rewizyjnej. Zebrani przedstawiciele oddziałów mających prawo głosu wybrali trzech kandydatów na prezesa. Wśród nich byli: Mateusz Stafaniuk – oddział KSM Sarnaki, Ewelina Wawrzyniak – pochodzi z Siemiatycz, obecnie mieszka w Siedlcach i  Katarzyna Krynicka – Odział KSM Korytnica. Ostateczną decyzję, kto z wymienionych kandydatów zostanie prezesem, według statutu § 34 pkt. 1, należała do J.E. Ks. Biskupa Tadeusza Pikusa.

Z radością informujemy, że decyzja została już podjęta!

Na mocy dekretu z dnia 18 stycznia 2016 roku

Prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej

został Mateusz Stefaniuk.

Obejmie on swoją funkcję od dn. 1 lutego 2016r.


Nowemu Prezesowi gratulujemy nominaty. Życzymy dalszych sukcesów, rozwoju osobistego i owocnego działania na rzecz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
Mateusz Stefaniuk urodzony 3 listopada 1995 roku. Pochodzi z parafii Sarnaki, gdzie dn. 17.12.2010r. był członkiem założycielem oddziału KSM. W oddziale pełnił funkcje prezesa kierownictwa od momentu założenia do 17.10.2013r. Od 16 listopada 2013 roku jest w Zarządzie Diecezjalnym, gdzie najpierw pełnił funkcję zastępcy prezesa. Od ponad roku pracuje w biurze KSM Diecezji Drohiczyńskiej. Będzie to jego II kadencja w Zarządzie Diecezjalnym.