Objawienie Pańskie – Dzień Życia Konsekrowanego

W uroczystość Objawienia Pańskiego obchodziliśmy w Kościele – Dzień Życia Konsekrowanego. W związku z zakończeniem poprzedniego roku, poświęconego osobom konsekrowanym alumni WSD w Drohiczynie wzięli udział w uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem biskupów: T. Pikusa oraz A. Dydycza, która zgromadziła przedstawicieli, pracujących i mieszkających na terenie diecezji drohiczyńskiej, zakonów i zgromadzeń. Siostry zakonne, bracia, ojcowie – wszyscy wspólnie dziękowali Bogu za dar powołania i wyrazili swoją gotowość do dalszej i ofiarnej służby Kościołowi. Wyrazem tego było odnowienie profesji zakonnej.

Dzień poświęcony osobom konsekrowanym jest doskonałą okazją, aby wyrazić naszą wdzięczność wszystkim siostrom i braciom zakonnym, modlącym się za alumnów i za Seminarium. Szczególne podziękowanie kierujemy w stronę, pracujących w seminarium Sióstr – Córek Najczystszego Serca Maryi. Dziękujemy Siostrom za dobro okazywane wspólnocie każdego dnia. Dziękując, życzymy Siostrom Sercankom oraz wszystkim osobom konsekrowanym wielu łask bożych i wytrwałości na drodze rad ewangelicznych.

al. Maciej Koszewski