Uroczyste zakończenie czasu kolędowania w WSD

2 lutego 2016 r. w Święto Ofiarowania Pańskiego wspólnota seminaryjna uroczyście zakończyła czas kolędowania w Diecezji Drohiczyńskiej. W porze jasnogórskiego Apelu, o godzinie 21.00, klerycy wraz z przełożonymi, księżmi i siostrami Sercankami, zgromadzili się na wspólną modlitwę w kaplicy seminaryjnej.

Modlitewne spotkanie rozpoczęliśmy śpiewem kolędy Bóg się rodzi. We wprowadzeniu al. Grzegorz Konopacki, opiekun koła oazowego, przypomniał 1050. rocznicę Chrztu Polski, która wyznaczyła cel oraz istotę spotkania.

Po odśpiewaniu kolędy al. Eugeniusz Wintow, proboszcz kaplicy seminaryjnej, odczytał Ewangelię o misji Jana Chrzciciela i chrzcie Chrystusa (Mt 3, 1-17). Ks. Dariusz Kucharek, ojciec duchowny WSD, przybliżył tajemnicę i sens chrztu Jezusa oraz znaczenie sakramentu chrztu św. w naszej codzienności i powołaniu.

Po słowie o. Dariusza, al. Michał Siduniak, opiekun koła różańcowego, polecił czas kolędowy Maryi. Wspólnie odmówiliśmy czwartą tajemnicę różańca św. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Dziękowaliśmy i uwielbialiśmy Boga za doświadczenie miłości, płynącej od Nowonarodzonego Jezusa. Na zakończenie odśpiewaliśmy Bogurodzicę i jasnogórski Apel.

W ten wieczór, każda rodzina, łącząc się duchowo ze wszystkimi rodzinami i wspólnotami Diecezji zakończyła czas kolędowy. Do takiego uroczystego zakończenia, zachęcał J. E. ks. bp Tadeusz Pikus wraz ze wszystkimi kapłanami naszej diecezji. Specjalnie na ta okazje został przygotowany folder zatytułowany Odkryj skarb Chrztu Świętego. Został on rozdany przy okazji wizyt duszpasterskich wszystkim rodzinom.

Mieszkańcy seminarium tworzą wspólnotę – rodzinę, która pragnęła łączyć się z wszystkimi diecezjanami w ten szczególny dzień oraz odpowiedzieć pozytywnie na apel ks. Biskupa i kapłanów.

Al. Grzegorz Konopacki