Kongregacja – Miłosierni jak Ojciec

W dniach 26-29 lutego 2016 r. na Jasnej Górze odbyła się XLI Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie, gdzie podejmowano tematykę nowego roku formacyjnego 2016/2017: „Miłosierni jak Ojciec”. To szczególne spotkanie odbywało się w dniach, gdy wspominaliśmy 29. rocznicę śmierci Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

Kongregacja Odpowiedzialnych – ogólnoświatowe spotkanie moderatorów i animatorów Ruchu, odbywa się każdego roku. Diecezję drohiczyńską reprezentowała delegacja licząca 12 osób: ks. Tomasz Szmurło – moderator diecezjalny Domowego Kościoła (gałąź Ruchu Światło-Życie), para diecezjalna DK Danuta i Marian Gołosiowie, oraz małżeństwa Dorota i Andrzej Żochowscy, Anna i Bogdan Wyszyńscy. Reprezentantami młodzieży i diakonii diecezjalnych byli alumni: Bartosz Ojdana i Grzegorz Konopacki, oraz Magdalena Murawska (członek Centralnej Diakoni Modlitwy). Była obecna również para filialna Domowego Kościoła: Anna i Grzegorz Śliwowscy, którzy w trakcie nieszporów otrzymali błogosławieństwo do Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło – Życie”.

Kongregacja jest spotkaniem osób podejmujących odpowiedzialność w Ruchu Światło-Życie, czyli moderatorów i animatorów. Uczestnicy zapoznają się z ogólnym zarysem programu na najbliższy rok, wysłuchują prelekcji, prowadzą rozmowy. Możliwość wsłuchania się w wykłady i komunikaty oraz spotkanie się z przedstawicielami w Polsce i na świecie, umocniło wszystkich zebranych w dążeniu do świętości przez ruch oazowy.

Pierwsza Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych odbyła się w 1976 r. w Krościenku, uczestniczyło w niej ok. 70 osób. W następnych latach kongregacje odbywały się w Krościenku, Niepokalanowie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Koninie oraz na Jasnej Górze, która stała się głównym miejscem tych spotkań. Ilość uczestników wzrastała, w ostatnich latach sięgając 800–1000 osób. Od 1991 r. skrócono nazwę kongregacji, rezygnując z określenia „krajowa”. Wiąże się to z międzynarodowym rozwojem Ruchu Światło-Życie i obecnością na kongregacji przedstawicieli wspólnot oazowych z innych krajów. W tym roku było około tysiąca osób z kraju, ale także z Ukrainy, Niemiec, Białorusi, Czech i Słowacji.

Członkowie Ruchu, którzy nie mogli uczestniczyć fizycznie w Kongregacji, mieli możliwość łączenia się przez Internet. Z tej formy skorzystali między innymi oazowicze z Filipin, a nawet z Chin.

Poniedziałkowe spotkanie to kolegium Moderatorów Ruchu, gdzie pod przewodnictwem ks. Marka Sędka, moderatora generalnego, rozważano przyszłość Ruchu w diecezjach, a szczególnie organizację oaz wakacyjnych.

Po wysłuchaniu wykładów i spotkaniu się z członkami Ruchu ruszyliśmy do naszych diecezji, by posługiwać Kościołowi przez dzieło oazy zapoczątkowane przez ks. Franciszka Blachnickiego.

al. Grzegorz Konopacki