Islam – między konfrontacją a dialogiem

Dnia 16 kwietnia br. studenci Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie wzięli udział w zorganizowanym przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Sympozjum, które było poświęcone problematyce relacji z Islamem.

Sympozjum, które było poświęcone problematyce relacji z Islamem. Temat – jakże aktualny – został wyłożony w trzech półgodzinnych referatach, chronologicznie rzecz ujmując, czyli: historia relacji chrześcijańsko – islamskich (prof. dr hab. Katarzyna Pachniak – szefowa Katedry Arabistyki Wydziału Orientalistyki UW), islamska koncepcja państwa, małżeństwa i wolności (bp dr hab. Rafał Markowski – religiolog, biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej) oraz referat ostatni pt. „Czy możliwy jest dialog chrześcijańsko – muzułmański na płaszczyźnie teologicznej?” – autorem tegoż był Werbista, misjonarz – ks. dr Adam Wąs.

Po przerwie wszyscy wzięliśmy udział w dyskusji panelowej, prowadzonej przez rzecznika prasowego Diecezji Warszawsko – Praskiej – Mateusza Dzieduszyckiego. Interlokutorami byli: prof. dr hab. Katarzyna Pachniak (UW), dr George Yacoub (UW), mgr Mohammad Algaim oraz ks. dr Adam Wąs SVD. Dyskusję zdominowały tematy, z którymi mierzy się współczesna Europa: ISIS, imigranci, odłamy Islamu, islamizacja, potrzeba troski o własną tożsamość.

Sympozjum, w którym wzięliśmy udział, po pierwsze uświadomiło nam złożoność problemu przed jakim staje dziś Europa, po wtóre – konferencja uwidoczniła – złożoność, przynajmniej w sferze teologicznej – dialogu z Islamem. Różnice jakie dzielą religię chrześcijańską i Islam – są fundamentalne: począwszy od koncepcji Boga, skończywszy na podejściu do państwa. Doktrynalne różnice – nie zwalniają nas jednak z podejmowania dialogu. Jak zaznaczył – dr Yacoub – dialog nie musi się kończyć kompromisem, ważne żeby w ogóle była możliwość przedstawienia swojej racji – to już dużo.

Spotkanie zakończył rektor PWT ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina – prezentując plany naukowe PWT na najbliższy rok akademicki oraz inicjując modlitwę w intencji studentów teologii.

 

al.Maciej Koszewski