W podziękowaniu Siostrom Loretankom

W roku, w którym przypada 150. rocznica urodzin bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego, Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie przygotowało misterium o tej niezwykłej i bardzo zasłużonej dla Kościoła postaci. Po raz kolejny w gmachu seminarium mogło być wystawione przedstawienie. Tym razem obejrzeli je: Siostry Loretanki pracownicy Wydawnictwa Sióstr Loretanek z Rembertowa oraz goście z zagranicy (z Rosji).

Po zwiedzeniu Diecezjalnego Muzeum, po którym oprowadził Ks. Zenon Czumaj wraz z Siostrą Bogumiłą, loretanką pracującą w muzeum, Siostry i pozostali goście zebrali się na auli seminaryjnej. Alumni – przez przedstawienie – ukazali postać bł. ks. Ignacego
i zadania apostolskie Zgromadzenia, które on zapoczątkował.

Zadania takie jak: apostolstwo słowa drukowanego, nauczanie, wychowanie, dobroczynność w życiu codziennym. Siostry, jako apostołki prasy katolickiej, prowadzą wydawnictwo i drukarnie w Polsce i za granicą, służąc całemu Kościołowi.

Zgromadzenie, wierne idei Założyciela, który z miłością wychodził do sierot, najbiedniejszych dzieci i dorosłych oraz zagrożonej moralnie młodzieży, podejmują pracę wychowawczo-katechetyczną. Poza tym, siostry prowadzą pracę charytatywną, prowadząc domy opieki dla chorych oraz odwiedzając chorych i biednych w ich domach.

Poprzez wzajemną miłość, współpracę, pełnienie czynów miłosierdzia i dzielenie się dobrą książką, starają się dawać świadectwo życia ewangelicznego, przepajając środowiska, w których żyją i pracują – duchem Chrystusowym.

Nasza diecezja szczególnie może doświadczyć posługi sióstr Loretanek w Drohiczynie. Siostry posługują w Domu św. Antoniego, niosąc pomoc starszym kapłanom. Prowadzą księgarnie i posługują w gmachu seminarium.

Ks. Tadeusz Syczewski, rektor WSD, w przemówieniu na zakończenie sztuki powiedział, że przedstawione misterium o założycielu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, które powstało 31 lipca 1920 roku, było podziękowaniem za posługę sióstr w naszej diecezji oraz włączeniem się w obchody, tak ważne dla Zgromadzenia, jak 150 rocznica urodzin bł. Ks. Ignacego Kłopotowskiego.

Po sztuce, alumni – aktorzy wraz z siostrą Mirellą, loretanką posługującą w seminarium, która wystąpiła u boku alumnów, grając w misterium siostrę loretankę, na refektarzu cieszyliśmy się wspólną agapą. Każdy z seminarzystów otrzymał od Sióstr w podziękowaniu książki z Wydawnictwa.

al. Grzegorz Konopacki