Narracja w analizie tekstów biblijnych tematem międzyseminaryjnego spotkania

12 maja w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie odbyło się kolejne, cykliczne spotkanie profesorów seminariów duchownych z Białegostoku, Łomży, Ełku, Siedlec i Drohiczyna.

Sesja poświęcona była zagadnieniom biblijnych. Spotkanie rozpoczął rektor drohiczyńskiego seminarium, ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski, który powitał przybyłych gości z rektorami uczelni oraz biskupem seniorem Antonim Dydyczem. Przekazał on także wyrazy łączności od biskupa drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa.

W odczytanym protokole z poprzedniego takiego spotkania, które odbyło się w WSD diecezji siedleckiej w Nowym Opolu, przypomniano, że poruszono wówczas zagadnienia historyczne zmazane z działalnością ks. gen. Stanisława Brzóski, represji wiernych i duchowieństwa Kościoła katolickiego na Podlasiu po powstaniu styczniowym oraz postaci odważnego kapucyna i biskupa o. Beniamina Szymańskiego.

Zebrani wysłuchali referatu ks. dra Dariusza Kucharka, wykładowcy i ojca duchownego WSD w Drohiczynie, zatytułowanego: „Punkt widzenia w interpretacji perykop biblijnych.”
Prelegent przybliżył istotę zrozumienie punktu widzenia w interpretacji tekstów biblijnych w analizie narracyjnej – badaniach normy krytycznej. Posłużył się on tekstem z 2 Księgi Królewskiej (2 Krl 21, 1-18), który w 18 wersetach ukazuje długie, bo 55 letnie królowanie w Judzie Manassesa. Ukazując punkty widzenia zarówno narratora, jak też Boga, wskazał na potrzebę rozważnego podchodzenia do oceny i rozumienia biblijnych postaci i wydarzeń, analizowanych również z różnego punktu widzenia oraz przekazu pewnych idei.

Po referacie odbyła się dyskusja, dotycząca poruszanych kwestii interpretacji tekstów biblijnych, ich odniesienia i współczesnego przekazu. Rektorzy seminariów z Białegostoku i Drohiczyna zaprosili też na obchody 25-lecie powołania do istnienia archidiecezji białostockiej i diecezji drohiczyńskiej, których główne uroczystości odbędą się  5 czerwca w Białymstoku i 10 czerwca w Drohiczynie oraz 50-lecie święceń kapłańskich rektora WSD w Siedlcach i 25-lecie kapłaństwa wicerektora WSD w Łomży.

Profesorowie pięciu seminariów duchownych z północno-wschodniej Polski uczestniczyli wraz z klerykami z Drohiczyna w modlitwie Liturgii Godzin, prowadzonej przez prefekta ks. Marcina Szymanika. Podano również do wiadomości, że kolejne takie spotkanie profesorów obędzie się w Ełku 20 października 2016 roku.

ks. Artur Płachno