Pożegnanie diakonów

26 maja – w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa alumni V kursu oraz diakoni złożyli stosowne przyrzeczenia, będące istotnym etapem w drodze ku święceniom diakonatu i prezbiteratu. Kandydaci do święceń diakonatu – Krzysztof Antolik, Łukasz Grabowski, Maciej Domańszczyński, Grzegorz Konopacki oraz Mariusz Mucha złożyli wobec całej wspólnoty: Wyznanie Wiary oraz odpowiednie: deklarację oraz przysięgę wierności. Diakoni, przygotowujący się do święceń złożyli przysięgę wierności i stosowną deklarację. To ważne wydarzenie odbyło się w seminaryjnej kaplicy wobec całej wspólnoty, Księdza Rektora oraz moderatorów seminarium. Przyrzeczenia zakończyła wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu oraz uroczyste Nieszpory eucharystyczne.

Zgodnie z tradycją – wieczorem przy wspólnym ognisku cała wspólnota seminaryjna pożegnała diakonów, którzy już 4 czerwca przyjmą z rąk ks. bpa Tadeusza Pikusa święcenia prezbiteratu.

al. Maciej Koszewski