Profesorowie i wykładane przedmioty

J. E. Ks. prof. dr hab. Tadeusz Pikus (od 2014)
religiologia

Ks. dr Piotr Arbaszewski (od 2009)
teologia małżeństwa i rodziny

Ks. dr Mariusz Bartosiak (od 2012)
proseminarium, prawo kanoniczne, prawo wyznaniowe

Ks. dr Jarosław Błażejak (od 2006)
teologia duchowości, wprowadzenie do modlitwy

mgr Iwona Ciałkiewicz (od 2014)
fonetyka, ćwiczenia logopedyczne

Ks. dr Jerzy Cudny (od 2008)
prawo kanoniczne

Ks. dr Zenon Czumaj (od 2011)
historia Kościoła, historia sztuki, ochrona zabytków

Ks. mgr Zbigniew Domirski (od 2003)
psychologia pastoralna, teorie osobowości

Ks. dr Łukasz Gołębiewski (od 2009)
teologia moralna

Ks. mgr lic. Marcin Gołębiewski (od 2016)
katechetyka, j. włoski

Ks. mgr Krzysztof Kisielewicz (od 2009)
pedagogika

 Ks. dr Dariusz Kucharek (od 2013)
język grecki i język hebrajski, biblistyka Starego i Nowego Testamentu, wprowadzenie do pisma świętego

 Ks. mgr lic. Jarosław Kuźmicki (od 1994)
muzyka kościelna

Ks. dr Andrzej Lubowicki (od 2011)
teologia pastoralna

Ks. mgr lic. Mirosław Łaziuk (od 1996)
prawo kanoniczne i kancelaria

Ks. dr Janusz Łoniewski (od 1979)
dyscypliny filozoficzne

Ks. dr Krzysztof Malinowski (od 2006)
dyscypliny filozoficzne

Ks. dr Sławomir Mazur (od 1997)
teologia moralna oraz teoria i praktyka spowiedzi

Ks. dr Krzysztof  Mielnicki (od 2005)
wprowadzenie w chrześcijaństwo, katechetyka i metodyka pracy umysłowej

mgr Anna Młynarz – szkoła językowa (od 2016)
język angielski

Ks. dr Krzysztof Napiórkowski (od 2012)
archeologia biblijna

Ks. mgr lic. Wojciech Piotrowski (od 2017)
misjologia

Ks. dr Rafał Pokrywiński (od 2015)
ekumenizm i teologia fundamentalna

Ks. mgr Jarosław Rosłon (od 2018)
wychowanie fizyczne

Ks. dr Zbigniew Rostkowski (od 1990)
biblistyka Starego i Nowego Testamentu, teologia biblijna

Ks. dr Jarosław Rzymski (od 2008)
teologia dogmatyczna, wprowadzenie w chrześcijaństwo

Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski (od 1991)
liturgika, wprowadzenie do liturgii

Ks. dr Wodzisław Szczepanik (od 2014)
dyscypliny filozoficzne

Ks. dr Roman Szmurło (od 2000)
patrologia, język łaciński

Ks. dr Mariusz Szymanik (od 2016)
homiletyka

Ks. dr Andrzej Ulaczyk (od 1995)
katolicka nauka społeczna

Ks. dr Piotr Wójcik (od 2012)
bioetyka, etyka, antropologia

Ks. mgr lic. Tomasz Żukowski (od 2008)
psychologia rozwojowa i ogólna