Inaguracja roku akademickiego

                  6 października rozpoczął się oficjalnie w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie rok akademicki 2016/2017. Wszyscy zaproszeni goście, kapłani, rodzice oraz studenci seminarium wraz z moderatorami rozpoczęli spotkanie wspólną Eucharystią, której przewodniczył pasterz naszej diecezji – ks. bp Tadeusz Pikus oraz biskup senior – ks. bp Antoni P. Dydycz. Wszystkich przybyłych powitał w murach seminarium ks. Rektor – prof. Tadeusz Syczewski. Homilię wygłosił ks. dr Andrzej Ulaczyk. Kaznodzieja podkreślił, że kluczowej roli nie odgrywa wiara intelektualna, owoc wytężonej pracy naukowej, ale żywe doświadczenie, wypływające często ze szczerej, naiwnej pobożności ludowej. Nasz profesor podkreślił formacyjną funkcję kultu maryjnego, czym nawiązał do przeżywanego teraz miesiąca, poświęconego modlitwie różańcowej. Jak podkreślił kaznodzieja – ta wiara, która tworzy taką pobożność – to ona pozwoliła przetrwać najtrudniejsze chwile w historii naszego kraju. Po modlitwie wszyscy zebrani udali się na sesję inauguracyjną, której najważniejszymi momentami było: immatrykulacja nowych alumnów oraz wykład inauguracyjny.

                  W poczet alumnów zostali włączeni: Jakub Jurkowski (par. Wniebowzięcia NMP w Węgrowie), Daniel Konik (par. Podwyższenia Krzyża Świętego w  Hajnówce), Mateusz Krasowski (par. Wniebowzięcia NMP w Łubinie Kościelnym), Szczepan Leszczyński (par. Przemienienia Pańskiego w Perlejewie), Maciej Pawluk (par. św. Wawrzyńca w Kożuchówku), Mariusz Rudziewicz (par. NMP Matki Kościoła w Gołdapi – diecezja ełcka) oraz Piotr Zdzieborski (par. Miłosierdzia Bożego w Sokołowie Podlaskim). Wykład inauguracyjny wygłosił dla wszystkich zebranych ks. prof. Waldemar Chrostowski. Zagadnienia poruszane w wykładzie dotyczyły greckiego tłumaczenia hebrajskich pism ST, dziejów i konsekwencji, wynikających z tejże translacji. Po wspólnej modlitwie i pasterskim błogosławieństwie wszyscy zebrani udali się do refektarza seminaryjnego, by dopełnić radość przy suto zastawionym stole.

al. Maciej Koszewski