Obłóczyny

       III rok studiów w seminarium jest bardzo ważnym punktem formacji seminaryjnej. Alumni po dwuletnim kształceniu filozoficznym, zaczynają zgłębiać przedmioty teologiczne. Zmienia się również ich wygląd zewnętrzny – przyjmują strój duchowny. W tym roku tego zaszczytu dostąpili al. Beniamin Sęktas oraz al. Paweł Sierakowski.

       22 października 2016 roku w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie zebrali się bliscy obłóczanych, a także ich profesorowie i współbracia z seminarium. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Tadeusz Pikus. Podczas Eucharystii biskup wręczył alumnom dokument nadający im prawo do noszenia stroju duchownego oraz pobłogosławił sutanny. Po Mszy wszyscy kontynuowali świętowanie w refektarzu seminaryjnym.

       Strój duchowny był zawsze elementem wyodrębniającym duchowieństwo od reszty stanów społecznych. Ma on symbolizować całkowite oddanie się i powierzenie życia Bogu. Czarna, prosta sutanna jest znakiem wyrzeczenia się i obumierania dla tego świata, z kolei biała koloratka jest symbolem zaślubin z Chrystusem i nadziei na udział w blasku jego zmartwychwstania. Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński mówił: „Sutanna nie jest ubiorem w szeregu innych strojów, ale jest wyznaniem wiary przed ludźmi, jest odważnym świadectwem danym Chrystusowi, jest przyznaniem się do Kościoła.”

       Starożytne powiedzenie głosi „Barba non facit philosophum” – Broda nie czyni filozofem. Podobnie  sutanna nie czyni kleryka księdzem, a Beniamina i Pawła czeka jeszcze długa droga do kapłaństwa, jednakże cała wspólnota seminaryjna cieszy się wraz z nimi, że zrobili kolejny krok na tej drodze.

 

al. Rafał Oleksiuk