Wieczór wyborów i otrzęsin

            26 listopada 2016 r.  podczas uroczystej kolacji, odbyły się wybory nowych władz seminaryjnych. Alumni w wolnych, demokratycznych wyborach wybrali kleryków, którzy będą sprawować najważniejsze funkcje we wspólnocie. Dziekanem alumnów został al. Bartosz Margański, vice-dziekanem al. Beniamin Sęktas. Proboszczem kaplicy będzie al. Michał Sawicki, a administratorem kaplicy św. Franciszka, al. Sylwester Grzeszczuk. Nad przebiegiem wyborów i liczeniem głosów czuwali: ks. Rektor; Ojciec Duchowny oraz ks. Prefekt.

            Po zakończeniu wyborów wspólnota przeszła na aule, gdzie wręczono nagrody zwycięzcom wewnątrzseminaryjnych turniejów w tenisa stołowego i bilarda. Następnie odbyły się otrzęsiny alumnów I roku oraz nowego profesora WSD – ks. Marcina Gołębiewskiego. Po wykonaniu prostych, zabawnych zadań wszyscy zostali uroczyście przyjęci do wspólnoty seminaryjnej.

al. Rafał Oleksiuk