Jam jest Niepokalane Poczęcie

       W kalendarzu seminaryjnym 8 grudnia to szczególny dzień. Kościół katolicki obchodzi tego dnia Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Nasza wspólnota każdego roku spotyka się w auli seminaryjnej, aby uczcić Matkę Najświętszą. Tego dnia wystawiane jest Misterium które przygotowują alumni kursu IV.

      Nasze świętowanie rozpoczęliśmy od Mszy Świętej o godzinie 10. Modliliśmy się szczególnie za Ruch Światło Życie, które w tym dniu obchodzi swoje święto patronalne. Następnie od godz. 12 do 13 zebraliśmy się w kaplicy seminaryjnej na Godzinę Łaski. Wypraszaliśmy w tym szczególnym czasie potrzebne dary dla nas i całego świata.

     O godzinie 18.00 uczestniczyliśmy w Akatyście ku czci Bogurodzicy. Jest to tradycyjna modlitwa kościołów wschodnich. Wraz z chórem śpiewa się specjalne wezwania. Cała modlitwa odbywa się na stojąco przed ikoną.

     Wieczorem o godzinie 20.00 zostało wystawione Misterium o Niepokalanym Poczęciu NMP. W tym roku wydarzenie to miało szczególny wymiar. Zostały zaproszone na nie wszystkie siostry zakonne z naszej Diecezji. Spotkało się to z pozytywnym odzewem ze strony sióstr. Były przedstawicielki prawie wszystkich klasztorów. Na początku ks. prał Tadeusz Syczewski, rektor seminarium skierował do wszystkich słowo wstępne.  Wyraził w nim ogromną radość z obecności wszystkich zaproszonych gości.

      Misterium składało się z trzech scen. W pierwszej z nich, św. Jan Apostoł opowiadał swoim uczniom o Matce Bożej. Następnie odegrana została scena przesłuchania Franciszka- pastuszka z Fatimy, któremu objawiła się Matka Boża w roku 1917. Trzecia scena przedstawiała rozmowę papieża Jana Pawła II z prymasem kardynałem Wyszyńskim podczas pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny.

       Misterium zakończyło słowo pasterskie i błogosławieństwo  księdza biskupa Antoniego Dydycza, biskupa seniora. Ksiądz biskup wyraził w nim wdzięczność aktorom oraz zebranym gościom. Na koniec wszyscy spotkaliśmy się przy słodkim pączku i kawie, aby wspólnie przedłużyć radosne świętowanie.

al. Michał Siduniak