Hej kolęda, kolęda!

          Styczeń jest w Polsce tradycyjnie czasem „kolędy”, czyli wizyty duszpasterskiej w naszych domach. Budynek seminarium jest jednym wielkim domem, który również ma swoją kolędę.

       6 stycznia 2017 r. w kaplicy seminaryjnej zebrali się wszyscy „domownicy”, czyli alumni, profesorowie, pracownicy kurii i pobliskiego biura KSM oraz siostry sercanki. Najważniejszym punktem spotkania była oczywiście Msza Św. pod przewodnictwem ks. biskupa Tadeusza Pikusa. Homilię wygłosił ks. Marcin Gołębiewski. Po Eucharystii z kaplicy wyruszyła rozśpiewana procesja po całym budynku. Każdy pokój został pobłogosławiony przez ks. biskupa, a mieszkańcy otrzymywali obrazek i słodki upominek. Dzień zakończył się wspólną uroczystą wieczerzą.

al. Rafał Oleksiuk