Adoracja “Otwarte drzwi”

We czwartek, 19 stycznia w kaplicy seminaryjnej odbył się wieczór wiary, na który przyjechali chłopcy z kilku parafii naszej diecezji. Oto fotorelacja z tego wydarzenia.