Mam tę moc – adoracja dla chłopców

„Mam tę moc” – To hasło było tematem przewodnim adoracji dla chłopców w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie, która miała miejsce w czwartek 16 lutego. Podczas adoracji towarzyszyła nam postać Abrahama, który w swoim życiu pokazał jak wielka moc może płynąć z wiary.

Adoracje seminaryjne dla chłopców odbywają się w każdy trzeci czwartek miesiąca w kaplicy WSD Drohiczyn. Są one dobrą okazją dla chłopców do spotkania z żywym Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie oraz poznania z bliższej perspektywy alumnów i życia seminaryjnego. Dziękujemy księżom i diakonom z parafii Dziadkowice, Bielsk Podl. – Miłosierdzie, Węgrów – Bazylika, Siemiatycze – WNMP, Sokołów Podl. – Konkatedra i Miłosierdzie, którzy umożliwili młodzieży przyjazd na adorację.

al. Rafał Oleksiuk