“I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana…”

         28 lutego w kościele parafialnym w Prostyni wspólnota seminaryjna, wraz z licznie zgromadzonymi kapłanami oraz wiernymi, uczestniczyła w mszy świętej  pogrzebowej, pod przewodnictwem J. E. ks. bp Tadeusza Pikusa, podczas której pożegnaliśmy, zmarłego 21 lutego, ś.p. Tadeusza Szymanika – tatę naszego księdza prefekta. Podczas liturgii powracały wciąż słowa z listu św. Pawła do Rzymian: „Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana.” Eucharystia była, więc również dziękczynieniem za dar pięknego życia ś.p. Tadeusza.       

         Wspólnota, wyraża wielkie współczucie rodzinie zmarłego, pamiętajmy jednak o realnej pomocy dla duszy ś.p. Tadeusza –  modlitwie w jego intencji, aby miłosierny Bóg przyjął go do swojego królestwa.

 

al. Rafał Oleksiuk