Przygoda miłosierdzia – Wieczór Wiary w WSD

„Przygoda Miłosierdzia” była tematem przewodnim adoracji dla chłopców w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie, która miała miejsce w czwartek 16 marca. Zatrzymaliśmy się nad tematem miłosierdzia w naszym codziennym życiu, czego efektem było postanowienie podjęcia modlitwy w intencjach ludzi, którzy opisali na karteczkach swoje problemy.

Adoracje seminaryjne dla chłopców odbywają się w każdy trzeci czwartek miesiąca w kaplicy WSD Drohiczyn. Są one dobrą okazją dla chłopców do spotkania z żywym Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie oraz poznania z bliższej perspektywy alumnów i życia seminaryjnego. Dziękujemy księżom i diakonom z parafii Dziadkowice, Bielsk Podl. – Miłosierdzie i Karmel, Węgrów – Bazylika i o. Pio, Siemiatycze – WNMP, Sokołów Podl. – Konkatedra i Miłosierdzie, którzy umożliwili młodzieży przyjazd na adorację.

al. Rafał Oleksiuk