XXI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

     Dnia 25 kwietnia 2017 roku w naszym Wyższym Seminarium Duchownym odbył się XXI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej. Tegorocznym hasłem konkursu było “Idźcie i głoście”.Był to diecezjalny etap konkursu, podczas którego 30 uczniów szkół ponadgimnazjalnych było sprawdzanych z wiedzy dotyczącej Księgi Daniela i Apokalipsy św. Jana. Spotkanie rozpoczęło się Celebracją Słowa Bożego, po czym nastąpiła część pisemna konkursu. W trakcie sprawdzania prac wyłoniono 7 osób z największą ilością uzyskanych punktów. W związku z kilkoma wynikami ex aequo, nastąpiła zacięta dogrywka w formie ustnej. W czasie trwania konkursu swoją obecnością zaszczycił uczestników gość honorowy – J.E. Ks. Bp Tadeusz Pikus, który wręczył nagrody finalistom i osobom wyróżnionym.

    Komisja konkursowa, której przewodził ks. Dariusz Kucharek, wyłoniła trzech finalistów, którzy będą reprezentować naszą Diecezję na etapie ogólnopolskim, który się odbędzie 5-6 czerwca b.r. w Niepokalanowie.

al. Daniel Konik