Wieczór wiary -listopad

Zgonie z naszą seminaryjną tradycją – w trzeci czwartek miesiąca, 16 listopada odbył się Seminaryjny Wieczór Wiary. Spotkanie, które zgromadziło liczną grupę młodzieży męskiej z parafii naszej diecezji, wpisało się w aktualny program duszpasterski Kościoła w Polsce, który skupia nasza uwagę na osobie Ducha Świętego i roli jaką spełnia w życiu chrześcijanina. Temat: dar rozumu, bowiem tegoroczne spotkania są poświęcone poszczególnym darom Ducha Św. Konferencję wygłosił dk. Sylwester Grzeszczuk, w której podkreślił, że dar rozumu – to dar poznania, co jest tak naprawdę ważne, wartościowe. Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa koronką do Ducha Świętego. Wszystkim uczestnikom dziękujemy i zapraszamy na najbliższe spotkanie – wyjątkowo tydzień wcześniej – 14 grudnia, z uwagi na święta Bożego Narodzenia.

 

al. Maciej Koszewski