Uroczystość Matki Boskiej Niepokalanej

Jak co roku, o godzinie 20.00, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP alumni z roku czwartego naszego seminarium zorganizowali okolicznościowe misterium. Treścią tego spotkania było ukazanie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP, jako żywej Prawdy, mającej wpływ na życie chrześcijanina w nią wierzącego. Jej przyjęcie ukazuje wierzącemu, że przeznaczeniem człowieka nie był grzech i jego upadek. Przedstawiono sylwetki czterech świętych: Łukasza Ewangelisty, Ludwika Marii Grignion de Montfort, Maksymiliana Marii Kolbego oraz Jana Pawła II, dla których Maryja, jako nauczycielka cnót, odegrała wielką rolę. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: ks. bp Tadeusz Pikus, ks. Rektor – Tadeusz Syczewski, księża profesorowie i księża emeryci. Specjalnymi gośćmi były siostry posługujące w Drohiczynie: siostry Sercanki oraz siostry Loretanki. Była to dobra okazja do złożenia podziękowań siostrom za oddaną służbę Kościołowi.

Al. Arkadiusz Szmurło