Surrexit Dominus Vere !

Zmartwychwstały Chrystus ukazuje się różnym osobom w przeróżnych okolicznościach.
Pokazuje nam przez to, że chce spotykać nas wszędzie tam, gdzie jesteśmy,
tak jak spotkał uczniów idących do Emaus.
Objawiając się jako Zmartwychwstały, pokazuje nam,
że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.
Wchodzi w nasze życie, jako żywy świadek nadziei
i ożywia w nas to, co umarło jeszcze za życia.

Niech Zmartwychwstały Chrystus na nowo rozpali naszą wiarę
i uczy nas miłości innych na swój wzór, aż po krzyż.

życzy
Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drohiczynie