dar Bojaźni Bożej – kwietniowy Seminaryjny Wieczór Wiary

W czwartek – 19 kwietnia 2018 r. – w kaplicy seminaryjnej odbył się comiesięczny Wieczór wiary. Motywem przewodnim spotkania był kolejny dar Ducha Świętego – Bojaźń Boża. Konferencję wygłosił ks. Marcin Szymanik, który w sposób bardzo obrazowy pokazał, jak funkcjonuje ta cnota
w życiu człowieka i czemu służy. Ugruntowaniem tych treści był czas adoracji, nad przebiegiem której czuwały wyznaczone osoby. Po modlitwie odśpiewaliśmy apel. Następne – ostatnie spotkanie – odbędzie się w maju i będzie zwieńczeniem naszych wieczorów wiary, poświęconych darom Ducha Świętego.

Al. Daniel Konik