Prymicja w kaplicy seminaryjnej

„Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu …” 1Kor 1,26

            Dnia 4 czerwca o 7.00 w naszej kaplicy seminaryjnej odbyła się Msza Święta prymicyjna nowowyświęconych kapłanów: Sylwestra Grzeszczuka, Bartosza Margańskiego
i Michała Sawickiego. Był to moment podsumowania i zamknięcia pewnego etapu w życiu. Jak to mówił W. Churchill: „To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku”. Nowi kapłani od tego momentu zamykają kartę w swojej historii zatytułowaną „seminarium”, a rozpoczynają nową o nazwie „posługa”. Było to tym bardziej widoczne, iż zanim rozpoczęła się uroczysta Msza neoprezbiterzy i nowo wyświęceni diakoni spotkali się z Ks. Bpem Tadeuszem Pikusem. Podczas tego krótkiego spotkania otrzymali
z rąk Jego Ekscelencji dekrety święceń, które uwierzytelniają ich misję.

            W Eucharystii oprócz neoprezbiterów uczestniczyli również księża pracujący w seminarium, kurii diecezjalnej i w sądzie biskupim, jak również diakoni, alumni oraz pracownicy seminarium i KSM-u. Mszy Świętej przewodniczył ks. Sylwester Grzeszczuk, a homilię wygłosił ks. Bartosz Margański. Mówił on o wielkiej roli wspólnoty w życiu każdego człowieka, a tym bardziej alumna przygotowującego się do kapłaństwa. Podkreślał, że to ona formuje, uczy i pomaga w trudnościach. Na zakończenie Eucharystii nowo wyświęceni kapłani udzielili wszystkim zebranym uroczystego prymicyjnego błogosławieństwa.

            Po Mszy prymicyjnej neoprezbiterzy, w ramach wdzięczności za wszelkie dobro okazane im podczas formacji i za pomoc podczas liturgii święceń kapłańskich, zaprosili wszystkich na kawę i ciasto do kawiarenki seminaryjnej.

Dk. Patryk Nagórny