Intencje różańcowe na czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień

Czerwiec 2018

 

O potrzebne łaski dla nowo wyświęconych diakonów i prezbiterów.

                                                                                                        

1. Ks. Tadeusz Syczewski 11. Ks. Maciej Domańszczyński 2C
2. Ks. Marcin Szymanik 12. Ks. Łukasz Grabowski 3C
3. Ks. Jarosław Rzymski 13. Ks. Grzegorz Konopacki 4C
4. Ks. Łukasz Gołębiewski 14. Ks. Mariusz Mucha 5C
5. Ks. Tomasz Szmurło 1B 15. Ks. Łukasz Redosz 1R
6. Ks. Zenon Czumaj 2B 16. Dk. Eugeniusz Wintow 2R
7. Ks. Tomasz Żukowski 3B 17. Mateusz Deluga 3R
8. Ks. Adam Pańczuk 4B 18. Daniel Piotrowski 4R
9. Ks. Grzegorz Zasłonka 5B 19. Daniel Konik 5R
10. Ks. Krzysztof Antolik 1C 20. O. Dariusz Kucharek

 

 

O liczne i święte powołania, a w szczególności do naszego seminarium.

 

1. Mateusz Krasowski 1R 11. Arkadiusz Szmurło 1B
2. Maciej Pawluk 2R 12. Wojciech Wdowiński 2B
3. Piotr Zdzieborski 3R 13. Dk. Mateusz Gołoś 3B
4. Radosław Kalicki 4R 14. Dk. Patryk Nagórny 4B
5. Maciej Koszewski 5R 15. Dk. Bartosz Ojdana 5B
6. Rafał Oleksiuk 16. Dk. Mateusz Roguski 1C
7. Lesław Rzemieniec 17. Dk. Michał Siduniak 2C
8. Piotr Wyszomierski 18. Ks. Sylwester Grzeszczuk 3C
9. Beniamin Sęktas 19. Ks. Bartosz Margański 4C
10. Paweł Sierakowski 20. Ks. Michał Sawicki 5C

 

Lipiec 2018

 

O dobrą pogodę, obfite plony i wszelkie potrzebne łaski dla pracujących na roli.

                                                                                                        

1. Ks. Tadeusz Syczewski 11. Ks. Maciej Domańszczyński 3C
2. Ks. Marcin Szymanik 12. Ks. Łukasz Grabowski 4C
3. Ks. Jarosław Rzymski 13. Ks. Grzegorz Konopacki 5C
4. Ks. Łukasz Gołębiewski 1B 14. Ks. Mariusz Mucha 1R
5. Ks. Tomasz Szmurło 2B 15. Ks. Łukasz Redosz 2R
6. Ks. Zenon Czumaj 3B 16. Dk. Eugeniusz Wintow 3R
7. Ks. Tomasz Żukowski 4B 17. Mateusz Deluga 4R
8. Ks. Adam Pańczuk 5B 18. Daniel Piotrowski 5R
9. Ks. Grzegorz Zasłonka 1C 19. Daniel Konik
10. Ks. Krzysztof Antolik 2C 20. O. Dariusz Kucharek

 

 

O liczne i święte powołania, a w szczególności do naszego seminarium.

 

1. Mateusz Krasowski 2R 11. Arkadiusz Szmurło 2B
2. Maciej Pawluk 3R 12. Wojciech Wdowiński 3B
3. Piotr Zdzieborski 4R 13. Dk. Mateusz Gołoś 4B
4. Radosław Kalicki 5R 14. Dk. Patryk Nagórny 5B
5. Maciej Koszewski 15. Dk. Bartosz Ojdana 1C
6. Rafał Oleksiuk 16. Dk. Mateusz Roguski 2C
7. Lesław Rzemieniec 17. Dk. Michał Siduniak 3C
8. Piotr Wyszomierski 18. Ks. Sylwester Grzeszczuk 4C
9. Beniamin Sęktas 19. Ks. Bartosz Margański 5C
10. Paweł Sierakowski 1B 20. Ks. Michał Sawicki 1R

 

Sierpień 2018

 

O potrzebne łaski dla wszystkich uzależnionych i trzeźwiejących.

                                                                                                        

1. Ks. Tadeusz Syczewski 11. Ks. Maciej Domańszczyński 4C
2. Ks. Marcin Szymanik 12. Ks. Łukasz Grabowski 5C
3. Ks. Jarosław Rzymski 1B 13. Ks. Grzegorz Konopacki 1R
4. Ks. Łukasz Gołębiewski 2B 14. Ks. Mariusz Mucha 2R
5. Ks. Tomasz Szmurło 3B 15. Ks. Łukasz Redosz 3R
6. Ks. Zenon Czumaj 4B 16. Dk. Eugeniusz Wintow 4R
7. Ks. Tomasz Żukowski 5B 17. Mateusz Deluga 5R
8. Ks. Adam Pańczuk 1C 18. Daniel Piotrowski
9. Ks. Grzegorz Zasłonka 2C 19. Daniel Konik
10. Ks. Krzysztof Antolik 3C 20. O. Dariusz Kucharek

 

 

O dobrą pogodę, obfite plony i wszelkie potrzebne łaski dla pracujących na roli.

 

1. Mateusz Krasowski 3R 11. Arkadiusz Szmurło 3B
2. Maciej Pawluk 4R 12. Wojciech Wdowiński 4B
3. Piotr Zdzieborski 5R 13. Dk. Mateusz Gołoś 5B
4. Radosław Kalicki 14. Dk. Patryk Nagórny 1C
5. Maciej Koszewski 15. Dk. Bartosz Ojdana 2C
6. Rafał Oleksiuk 16. Dk. Mateusz Roguski 3C
7. Lesław Rzemieniec 17. Dk. Michał Siduniak 4C
8. Piotr Wyszomierski 18. Ks. Sylwester Grzeszczuk 5C
9. Beniamin Sęktas 1B 19. Ks. Bartosz Margański 1R
10. Paweł Sierakowski 2B 20. Ks. Michał Sawicki 2R

 

Wrzesień 2018

 

Za dzieci i młodzież rozpoczynające nowy rok szkolny.

                                                                                                        

1. Ks. Tadeusz Syczewski 11. Ks. Maciej Domańszczyński 5C
2. Ks. Marcin Szymanik 1B 12. Ks. Łukasz Grabowski 1R
3. Ks. Jarosław Rzymski 2B 13. Ks. Grzegorz Konopacki 2R
4. Ks. Łukasz Gołębiewski 3B 14. Ks. Mariusz Mucha 3R
5. Ks. Tomasz Szmurło 4B 15. Ks. Łukasz Redosz 4R
6. Ks. Zenon Czumaj 5B 16. Dk. Eugeniusz Wintow 5R
7. Ks. Tomasz Żukowski 1C 17. Mateusz Deluga
8. Ks. Adam Pańczuk 2C 18. Daniel Piotrowski
9. Ks. Grzegorz Zasłonka 3C 19. Daniel Konik
10. Ks. Krzysztof Antolik 4C 20. O. Dariusz Kucharek

 

 

Dziękczynnie za akcje duszpasterskie i wakacje oraz o święte i liczne powołania do naszego seminarium.

 

1. Mateusz Krasowski 4R 11. Arkadiusz Szmurło 4B
2. Maciej Pawluk 5R 12. Wojciech Wdowiński 5B
3. Piotr Zdzieborski 13. Dk. Mateusz Gołoś 1C
4. Radosław Kalicki 14. Dk. Patryk Nagórny 2C
5. Maciej Koszewski 15. Dk. Bartosz Ojdana 3C
6. Rafał Oleksiuk 16. Dk. Mateusz Roguski 4C
7. Lesław Rzemieniec 17. Dk. Michał Siduniak 5C
8. Piotr Wyszomierski 1B 18. Ks. Sylwester Grzeszczuk 1R
9. Beniamin Sęktas 2B 19. Ks. Bartosz Margański 2R
10. Paweł Sierakowski 3B 20. Ks. Michał Sawicki 3R

 

Al. Daniel Konik