Kalendarium wydarzeń 2018/2019

31.08.2018

– godz. 18.00

Przyjazd alumnów I roku.
14.09.2018 Diecezjalny Dzień Młodzieży w Serpelicach.
18.09.2018

– godz. 14.00

Konferencja Profesorów.
22.09.2018 Dzień Pastoralny.
23.09.2018

– godz. 18.00

Przyjazd alumnów po wakacjach.
24-26.09.2018 Wycieczka wspólnoty seminaryjnej.
26-30.09.2018 Rekolekcje na początek roku akademickiego.
3.10.2018

– godz. 10.00

Inauguracja roku akademickiego.
7.10.2018

– godz. 9.00

Obłóczyny alumnów III roku.
20.10.2018

– godz. 10.00

Konferencja naukowa. Temat: „100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”.
27-28.10.2018 Badania psychologiczne alumnów I i V roku.
28.10.2018 Imieniny Bpa Tadeusza Pikusa.
28.10.2018 Taca seminaryjna.
30.10-3.11.2018 Przerwa świąteczna.
4.11.2018 Taca seminaryjna.
11.11.2018 Taca seminaryjna.
17.11.2018 Dzień modlitw za zmarłych kapłanów.
18.11.2018 Taca seminaryjna.
25.11.2018

– godz. 7.30

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – święto patronalne seminarium.

Kandydatura do diakonatu i kapłaństwa alumnów V roku.

1.12.2018 Wybory wspólnotowe i wieczór andrzejkowy.
8.12.2018

– godz. 20.00

Misterium o Niepokalanym Poczęciu NMP.
21.12.2018

– godz. 19.00

Wigilia seminaryjna.
22.12.2018 Wyjazd alumnów na ferie świąteczne.
22.12.2018

– godz. 10.00

Opłatek kapłanów diecezji drohiczyńskiej.
5.01.2019

– godz. 18.00

Przyjazd alumnów po feriach.
6.01.2019

– godz. 17.00

Kolęda  w Seminarium i w Kurii Biskupiej.
10.01.2019 Rocznica Konsekracji Katedry Drohiczyńskiej.
12-25.01.2019 Zimowa sesja egzaminacyjna.
25.01-3.02.2019 Ferie zimowe.
25-27.01.2019 Rekolekcje dla chłopców szkół średnich.
4.02.2019

– godz. 14.00

Konferencja Profesorów.
5.03.2019

– godz. 19.00

Eutrapelia.
6-10.03.2019 Rekolekcje wielkopostne.
10.03.2019

– godz. 7.30

Posługa lektora i akolity.
18-29.04.2019 Ferie wiosenne.
29.04.2019

– godz. 14.00

Konferencja Profesorów.
5.05.2019

– godz. 10.00

Spotkanie rodzin alumnów.
12.05.2019 Taca seminaryjna.
19.05.2019 Taca seminaryjna.
26.05.2019 Taca seminaryjna.
8.05.2019 20. rocznica święceń biskupich Bpa Tadeusza Pikusa.
25.05.2019 Dzień Modlitw o Świętość Życia Kapłanów.
26-31.05.2019 Rekolekcje alumnów przed święceniami diakońskimi i prezbiteratu.
26.05-17.06.2019 Letnia sesja egzaminacyjna.
31.05.2019

– godz. 10.00

Święcenia diakońskie w Katedrze.
1.06.2019

– godz. 10.00

Święcenia prezbiteratu w  Katedrze.
2.06.2019 Prymicje.
3.06.2019

– godz. 7.30

Msza prymicyjna w kaplicy seminaryjnej.
8.06.2019 Dzień Wspólnoty Wspólnot. 20. Rocznica pobytu Jana Pawła II w Drohiczynie.
10.06.2019 Uroczystość NMP Matki Kościoła – Głównej Patronki diecezji drohiczyńskiej.
13.06.2019 Imieniny Bpa Seniora Antoniego Dydycza.
17.06.2019

– godz. 14.00

Konferencja Profesorów i zakończenie roku akademickiego.