Intencje różańcowe na kwiecień 2019

O otwarcie serc dzięki łaski rozważaniom Męki Pańskiej oraz o liczne owoce wypływające ze Zmartwychwstania Pańskiego.

                                                                                                        

1. Ks. Tadeusz Syczewski 2C 11. Ks. Maciej Domańszczyński
2. Ks. Marcin Szymanik 3C 12. Ks. Grzegorz Konopacki
3. Ks. Jarosław Rzymski 4C 13. Ks. Łukasz Redosz
4. Ks. Łukasz Gołębiewski 5C 14. Dk. Eugeniusz Wintow
5. Ks. Tomasz Szmurło 1R 15. Ks. Sylwester Grzeszczuk 1B
6. Ks. Zenon Czumaj 2R 16. Ks. Bartosz Margański 2B
7. Ks. Tomasz Żukowski 3R 17. Ks. Michał Sawicki 3B
8. Ks. Adam Pańczuk 4R 18. O. Dariusz Kucharek 4B
9. Ks. Grzegorz Zasłonka 5R 19. Dawid Bołtman 5B
10. Ks. Krzysztof Antolik 20. Michał Dziedzic 1C

 

 

O zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Józefa Ojdany i wszystkich chorych z naszych rodzin oraz o wieczną radość w niebie dla ś.p. Jadwigi Mielnickiej i wszystkich zmarłych z naszych rodzin.

 

1. Karol Łuniewski 1B 11. Paweł Sierakowski 1R
2. Karol Młynarczyk 2B 12. Arkadiusz Szmurło 2R
3. Daniel Piotrowski 3B 13. Wojciech Wdowiński 3R
4. Daniel Konik 4B 14. Dk. Mateusz Gołoś 4R
5. Mateusz Krasowski 5B 15. Dk. Patryk Nagórny 5R
6. Piotr Zdzieborski 1C 16. Dk. Bartosz Ojdana
7. Radosław Kalicki 2C 17. Dk. Mateusz Roguski
8. Rafał Oleksiuk 3C 18. Dk. Michał Siduniak
9. Piotr Wyszomierski 4C 19.    
10. Beniamin Sęktas 5C 20.    

 

al.Daniel Konik