OGRANICZENIE DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI WSD

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

informujemy o ograniczeniu działalności Biblioteki WSD w Drohiczynie na podstawie § 6 ust. 11a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wprowadzono ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne i naukowe, działające samodzielnie lub wchodzące w skład innej instytucji kultury, polegające na zakazie:

 

  • udostępniania zbiorów czytelnikom i użytkownikom,
  • organizacji wydarzeń z udziałem publiczności z wyłączeniem działań prowadzonych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (online).

 

Ponadto Biblioteka Narodowa rekomenduje zamknięcie lub znaczące ograniczenie działalności bibliotek wszystkich typów aż do czasu zatrzymania wzrostu zakażeń koronawirusem w Polsce.

 

Ograniczenie obowiązuje do dnia 29 listopada 2020 roku.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez e-mail oraz do korzystania z dostępnych  zasobów on-line: bezpłatnej biblioteki cyfrowej POLONA lub Księgozbioru Wirtualnego Federacji „Fides”. Biblioteka Narodowa zachęca również do korzystania z nieodpłatnej usługi „Digitalizacja na życzenie”.