Nowy Rok Akademicki rozpoczęty 2021/2022

Wasze chodzenie w świetle Bożego Słowa niech wam przypomina, że trzeba ciągle szukać reformy własnego serca, by reformować świat i ludzi prowadzić do Boga – zwrócił się do alumnów bp Piotr Sawczuk 14 października br. podczas inauguracji roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie.

 

Uroczystość Inauguracyjną Roku Akademickiego 2021/2022 rozpoczęła Msza św. sprawowana pod przewodnictwem bp. Piotra Sawczuka. Pasterz diecezji w nawiązaniu do fragmentu Ewangelii zauważył w hom

ilii, że również dzisiaj możemy spotkać ludzi, który mają wypaczoną wizję Boga. Ona – zdaniem Pasterza Diecezji – uniemożliwia im dotarcie do prawdy ewangelicznej i zrozumienie jej sensu. – Tacy ludzie uciekają w bardzo sugestywne opowieści o sposobach na uzyskanie zbawienia, obrzędach i formułach, dających – według nich – gwarancję przychylności Pana Boga – wskazał Biskup. Dodał, że dla uwiarygodnienia swoich twierdzeń powołują się czasem na prywatne objawienia, interpretowane w oderwaniu od tradycji kościoła. – Są to zawsze ludzkie próby podrabiania klucza do nieba – spuentował.

            Teksty czytań na Inaugurację Roku Akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym W Drohiczynie pokazują nad czym trzeba pochylić się w trudzie formacyjnym, w pracy wewnętrznej, co tu jest podstawowe. – Mamy żyć z wiary, mamy być ludźmi wiary – podkreślił. – Czas spędzony w seminarium jest czasem zdobywania wiedzy i formowania serca, dostrajania go do rytmu Serca Chrystusowego – wskazał Biskup. Następnie wyraził chęć rozpoczęcia tego roku akademickiego z na

dzieją i radością, choć niemało jest też powodów do niepokoju. Na zakończenie zwrócił do alumnów: ,,Modlimy się, by Pan dał Wam łaskę dobrego wykorzystania darowanego czasu. A wasze chodzenie w świetle Bożego Słowa niech wam przypomina, że trzeba ciągle szukać reformy własnego serca, by reformować świat i ludzi prowadzić do Boga”.

            Druga część inauguracji miała miejsce na auli seminaryjnej, gdzie dostojnych gości powitał  Rektor WSD w Drohiczynie ks. prof. Tadeusz Syczewski. Na inauguracji obecni byli kapłani na czele z bp. Piotrem Sawczukiem, bp. Antonim Dydyczem, siostry zakonne, alumni, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, różnych ruchów i stowarzyszeń katolickich. Swoją obecnością zaszczycili także ludzie świata kultury oraz nauki.

            Zgromadzeni mieli okazję wysłuchać sprawozdania za rok akademicki 2020/2021, które zaprezentował nowomianowany prefekt seminarium ks. Łukasz Borzęcki. Natomiast, ustępującemu z funkcji prefekta ks. Marcinowi Szymanikowi podziękowano za oddaną pracę w s

eminarium i życzono wiele dobra i błogosławieństwa Bożego w roli sekretarza Biskupa.

            Nie zabrakło także przedstawiciela Akademii Katolickiej w Warszawie, ks. dr. Marcina Falkowskiego, który  na ręce ks. Rektora podziękował za dotychczasową współpracę i życzył u progu nowego roku akademickiego, aby z gorliwością podejmować wszelkie trudy. Istotnym punktem uroczystości inauguracyjnej jest wykład inauguracyjny, który w tym roku wygłosił ks. prof. Jacek Nowak. Wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Warszawie omówił temat: ,,Nowenna do Miłosierdzia Bożego w kontekście liturgii paschalnej”.  Po słowach bp. Piotra, wszyscy zaśpiewali ,,Gaudeamus Igitur”

na znak, że kolejny rok akademicki został rozpoczęty.

            Mszę św., jak i część naukową uświetnił Chór Kameralny KOE z Sokołowa Podlaskiego pod dyrekcją Anety Mroczek. Czas zmagań naukowych oraz formację duchową i osobowościową rozpoczęło w nowym roku akademickim 9 alumnów.

tekst i zdjęcia – Monika Kanabrodzka

[ngg src=”galleries” ids=”231″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″ images_per_page=”55″ number_of_columns=”3″ show_slideshow_link=”0″]