Kleryckie koło misyjne na Sesji misjologicznej

W dniach 27-28 listopada br. dwóch członków Kleryckiego Koła Misyjnego Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie Al. Daniel Piotrowski i Al. Karol Młynarczyk wraz z opiekunem Ks. Mirosławem Puchaczem dyrektorem PDM diecezji drohiczyńskiej na Jasnej Górze uczestniczyli w sesji misjologicznej zatytułowanej „Posłani W Pokoju Chrystusa”. Sesję rozpoczęła Koronka do Bożego Miłosierdzia, następnie głos zabrał sekretarz krajowy PUM, o. dr Luka Bovio. Pierwszy wykład pt. Chrystus gwarantem pokoju poprowadził ks. prof. dr hab. Marek Tatar z UKSW, w którym przybliżył jak jest rozumiany pokój doprowadzając do wyjaśnienia jak powinien być on rozumiany i czym jest pokój. Ks. Tatar podkreślał, że dzisiaj chrześcijaństwo chce się oprzeć na dorobku świata, a nie na Ewangelii. Mówił na podstawie słów Benedykta XVI, że ludzie dzisiaj „Zamiast w Chrystusa uwierzyli w postęp”.

Następnie obejrzeliśmy świadectwo przybliżające pracę misyjną misjonarza br. Jacka Pomykacza pracującego w Sudanie Południowym. Kolejny wykład o Duchowości misyjnej według bł. O. Pawła Manny założyciela Papieskiej Unii Misyjnej poprowadziła s. dr Monika Juszka, w którym przybliżyła postać i działalność bł. O. Pawła Manny.

Apelem Jasnogórskim rozpoczęliśmy nocne czuwanie w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, po apelu było zapoznanie z przyszłymi misjonarzami- studentami Centrum Formacji Misyjnej, którzy już niedługo wyjadą na misję. Po odmówiliśmy różaniec za misje i misjonarzy, a po nim rozpoczęliśmy adorację Najświętszego Sakramentu. Następnie wysłuchaliśmy świadectwa misjonarza zatytułowanego Misjonarz wobec konfliktu.

O godzinie 24:00 Rozpoczęła się msza święta pod przewodnictwem Bp. Szymona Stułkowskiego w intencji misji, misjonarzy oraz za członków Papieskiej Unii Misyjnej. Na końcu eucharystii odbył się obrzęd włączenia 10 kandydatów do członkostwa Papieskiej Unii Misyjnej wśród nich byli dwaj Alumni WSD w Drohiczynie: Al. Daniel Piotrowski i Al. Karol Młynarczyk. Członkowie PUM zobowiązują się do codziennej modlitwy za misje, ofiarowywania swoich trudów, cierpień w tej intencji, do rozbudzania w innych odpowiedzialności za misyjne dzieła Kościoła oraz do czytania prasy misyjnej i dzielenia się przeczytanymi treściami z innymi. Przywilejem członków PUM są odpusty zupełne w określone dni przysługujące tylko członkom Papieskiej Unii Misyjnej udzielone przez Penitencjarnię Apostolską.

 Tekst i zdjęcia:  Al. Daniel Piotrowski