Przyjęcie posługi Lektoratu i Akolitatu

W niedzielny poranek 6 marca w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie alumni III i IV roku przyjęli posługi lektoratu i akolitatu. Lektorami zostali alumni III roku: Karol Łuniewski i Maciej Mieszczyński, natomiast akolitami alumni IV roku: Michał Dziedzic i Karol Młynarczyk.

Mszy świętej przewodniczył ks. bp Piotr Sawczuk. Obecni byli księża moderatorzy na czele z ks. prał. Tadeuszem Syczewskim, rektorem seminarium, sekretarz księdza biskupa, alumni i siostry zakonne pracujące w seminarium i kurii.

Rektor WSD w Drohiczynie przywitał wszystkich zebranych i poprosił ks. biskupa o udzielenie posług. W homilii ks. Biskup powiedział, że bracia alumni, którzy przyjmują posługi, przeszli odpowiedni etap formacji, wyrazili taką prośbę i zostali uznani przez Kościół za godnych i dobrze przygotowanych do włączenia się w pełnienie tych posług w Kościele. Przypomniał również znaczenie tych posług. Zadaniem lektorów jest nie tylko proklamacja Słowa Bożego, ale przede wszystkim pogłębianie tego Słowa i wprowadzanie go w swoje życie. Akolici po roku posługi lektorskiej zostali niejako podprowadzeni do ołtarza, aby pogłębiać wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, aby oddawać mu cześć i uwielbienie oraz zanosić Go potrzebującym.

Po homilii nastąpił właściwy obrzęd ustanowienia lektorów i akolitów. Ksiądz biskup po odmówieniu modlitwy nad lektorami przekazał im księgę Pisma Świętego, aby „wiernie przekazywali słowo Boże” i aby „coraz mocniej działało w sercach ludzkich”. Następnie miał miejsce obrzęd ustanowienia  akolitów, którzy przyjęli naczynie z chlebem do konsekracji, „aby godnie służyli Kościołowi przy stole Pańskim”.

Pod koniec Mszy świętej alumn Michał Dziedzic w imieniu wszystkich lektorów i akolitów podziękował wszystkim zebranym za dotarcie do tego ważnego etapu formacji, za obecność, wsparcie i wspólną modlitwę.

Tekst : Al.Karol Młynarczyk

Zdjęcia: Dk.Piotr Zdzieborski