Rowerowy dzień skupienia alumnów

W poniedziałek, 16 maja b. r. pod przewodnictwem ojca duchownego ks. Dariusza Kucharka, przeżywaliśmy w naszym seminarium majowy dzień skupienia. Był on nietypowy i szczególny, ponieważ udaliśmy się na pielgrzymkę rowerową do Parafii św. Izydora w Ruskowie. Po drodze zatrzymaliśmy się jednak w kościele parafialnym w Łysowie, gdzie mogliśmy wysłuchać konferencji ascetycznej oraz adorować Najświętszy Sakrament. Ojciec duchowny przypomniał nam o roli i wpływie Ducha Świętego na naszą duchowość. Gdy dotarliśmy do celu naszej pielgrzymki, uczestniczyliśmy w Eucharystii, po której, dzięki życzliwości ks. Tomasza Żukowskiego, proboszcza z Ruskowa, mogliśmy spotkać się przy grillu.Dzień skupienia zakończył się śpiewem Litanii Loretańskiej w katedrze drohiczyńskiej. Matce Kościoła powierzyliśmy nas samych, naszych bliskich i błagaliśmy o nowe, święte powołania do kapłaństwa
i życia konsekrowanego.

Tekst i zdjęcia: al. Maciej Mieszczyński