Wprowadzone przez Daniel

Kandydatura

Dnia 21 listopada 2021 roku, w niedzielną uroczystość Chrystusa Króla jeden z naszych alumnów – Daniel Piotrowski został włączony w grono kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu. Mszy Świętej z jutrznią przewodniczył J.E. ks. bp Piotr Sawczuk, biskup drohiczyński. Podczas tej Mszy Świętej nasz pasterz zaznaczył m.in. aspekt królowania Chrystusa, a także poruszył temat powołań […]

Adoracja w Prostyni

W piątek 12 listopada nasi klerycy wraz z księdzem prefektem Łukaszem Borzęckim udali się do Prostyni tym samym odpowiadając na zaproszenie księdza Józefa Poskrobko oraz księdza Pawła Hryniewickiego. Chętnie wzięli udział w różańcu wypominkowym, po czym aktywnie uczestniczyli we Mszy Świętej. Homilię o powołaniu do świętości wygłosił ksiądz Łukasz Borzęcki. Zaznaczył również, że warto pójść […]

Pomoc na granicy

W czwartek 28 października nasi klerycy aktywnie włączyli się w działania pomocowe przy wschodniej granicy. W tym celu kleryckie koło Caritas i ks. Łukasz Gołębiewski- dyrektor Caritas Diecezji Drohiczyńskiej wzięli udział w  załadunku oraz przekazie produktów żywnościowych jednemu z posterunków Straży Granicznej. Żywność dalej trafi do najbardziej potrzebujących osób. Jest to nie pierwszy tego typu […]

Egzamin Ex Universa Theologia

W środę 20 października 2021 roku trzech diakonów naszego seminarium – dk. Daniel Konik, dk. Mateusz Krasowski oraz dk. Piotr Zdzieborski przystąpili do egzaminu Ex Universa Theologia. Jest to egzamin, który podsumowuje czas studiów teologicznych. Egzaminowani mieli zaprezentować posiadaną wiedzę z takich dziedzin jak Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, teologia dogmatyczna, teologia fundamentalna oraz […]

Obłóczyny 2021

Niedziela 17 października 2021 roku była wyjątkowym czasem w naszej wspólnocie seminaryjnej. Tego dnia klerycy III roku otrzymali podczas obrzędu obłóczyn szatę duchowną – sutannę. Są to Karol Łuniewski pochodzący z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Siemiatyczach oraz Maciej Mieszczyński z parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Strabli. Na Mszę Świętą, której przewodniczył J.E. bp Piotr […]

Intencje różańcowe na lipiec, sierpień i wrzesień 2021

Lipiec 2021   O błogosławieństwo dla pracujących w rolnictwie                                                                                                          1. Ks. Tadeusz Syczewski 5R 11. Ks. Grzegorz Konopacki 5B 2. Ks. Marcin Szymanik 1Ś 12. Ks. Łukasz Redosz 1C 3. Ks. Jarosław Rzymski 2Ś 13. Ks. Eugeniusz Wintow 2C 4. Ks. Łukasz Gołębiewski 3Ś 14. Ks. Sylwester Grzeszczuk 3C 5. Ks. Tomasz Szmurło 4Ś […]

Intencje różańcowe na czerwiec 2021

O liczne i święte powołania zakonne oraz kapłańskie, w szczególności do naszego seminarium.                                                                                                          1. Ks. Tadeusz Syczewski 4R 11. Ks. Grzegorz Konopacki 4B 2. Ks. Marcin Szymanik 5R 12. Ks. Łukasz Redosz 5B 3. Ks. Jarosław Rzymski 1Ś 13. Ks. Eugeniusz Wintow 1C 4. Ks. Łukasz Gołębiewski 2Ś 14. Ks. Sylwester Grzeszczuk 2C 5. […]

Msza święta prymicyjna w WSD

W poniedziałek 31 maja 2021 roku w naszej kaplicy seminaryjnej była celebrowana Msza święta prymicyjna przez naszych neoprezbiterów – ks. Radosława Kalickiego, ks. Rafała Oleksiuka, ks. Wojciecha Wdowińskiego oraz ks. Piotr Wyszomierskiego. Głównym celebransem tej liturgii był ks. Wojeciech Wdowiński, natomiast homilię wygłosił ks. Rafał Oleksiuk. Kaznodzieja powiązał święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny z trzema […]

Iuramentum

Dnia 21 maja 2021 r. w kaplicy seminaryjnej odbyło się Iuramentum. Wszyscy zebrani – księża i klerycy pomodlili się do Ducha Świętego. Alumni przygotowujący się do święceń prezbiteratu, czyli dk.Radosław Kalicki, dk. Rafał Oleksiuk, dk. Wojciech Wdowiński i dk. Piotr Wyszomierski złożyli deklaracje i przysięgę wierności kładąc rękę na Pismo Święte znajdujące się na ołtarzu. […]

Intencje różańcowe na marzec 2021

O łaskę nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników.                                                                                                          1. Ks. Tadeusz Syczewski 5C 11. Ks. Maciej Domańszczyński 5Ś 2. Ks. Marcin Szymanik 1R 12. Ks. Grzegorz Konopacki 1B 3. Ks. Jarosław Rzymski 2R 13. Ks. Łukasz Redosz 2B 4. Ks. Łukasz Gołębiewski 3R 14. Ks. Eugeniusz Wintow 3B 5. Ks. Tomasz Szmurło 4R 15. Ks. Sylwester […]