Wprowadzone przez Daniel

Misterium ku czci Niepokalanej

8 grudnia obchodziliśmy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Z tej okazji nasi klerycy zaprosili mieszkańców seminarium i siostry zakonne z Drohiczyna na Misterium ku czci Niepokalanej, podczas którego wyrazili wdzięczność za posługę sióstr. Al. Daniel Konik

Mikołaj w Domu Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej

We wtorek 3 grudnia alumni naszego seminarium udali się do Domu Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej na Mikołajki. Spotkanie mikołajkowe  rozpoczęło się od krótkich jasełek przedstawionych przez kleryków. Następnie do wszystkich zgromadzonych pensjonariuszek, sióstr albertynek i pracowników przybył święty Mikołaj, który rozdał wszystkim prezenty. Każdy, kto chciał otrzymać prezent, musiał wykonać zadanie wyznaczone przez Mikołaja […]

Intencje KŻR – grudzień 2019

W intencji licznych i świętych powołań do naszego seminarium.                                                                                                          1. Ks. Tadeusz Syczewski 5R 11. Ks. Maciej Domańszczyński 5B 2. Ks. Marcin Szymanik 1Ś 12. Ks. Grzegorz Konopacki 1C 3. Ks. Jarosław Rzymski 2Ś 13. Ks. Łukasz Redosz 2C 4. Ks. Łukasz Gołębiewski 3Ś 14. Ks. Eugeniusz Wintow 3C 5. Ks. Tomasz Szmurło 4Ś […]

Wybory i otrzęsiny

     W sobotę 1 grudnia 2019 r. wraz z rozpoczęciem nowego roku liturgicznego, nasi klerycy po odmówieniu I Nieszporów, udali się do refektarza seminaryjnego, aby wybrać władze kleryckie – dziekana alumnów, wicedziekana, proboszcza kaplicy i adminstratora kaplicy św. Franciszka. Dziekanem został al. Wojciech Wdowiński, wicedziekanem al. Daniel Piotrowski, proboszczem kaplicy al. Radosław Kalicki, a […]

Kandydatura do służby Królowi Pokornemu

W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 24 listopada w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie czterech alumnów zostało przyjętych do grona kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu. Mszy świętej przewodniczył ks. bp Piotr Sawczuk, a koncelebrowali przełożeni Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. W swojej homilii ksiądz Biskup przypomniał, że „Chrystus przyszedł dać świadectwo prawdzie. Jest sługą […]

SWW Listopad 2019

W czwartek 21 listopada przeżywaliśmy Seminaryjny Wieczór Wiary. Tematem przewodnim spotkania było „Życie Jezusa jako przykład przeżywania swojej młodości”. Konferencję wygłosił dk. Beniamin Sęktas, który zestawił młodość i starość za czasów Pana Jezusa, podając za przykład Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni, z młodością i starością przeżywaną dzisiaj, w epoce ogromnego skoku technicznego. Po konferencji nastąpiła […]

Wyjazd pastoralny

W ramach zajęć z teologii pastoralnej w dniu 7 listopada 2019 roku alumni IV, V i VI udali się na wyjazd do Warszawy. Podczas tego pobytu alumni odwiedzili siedzibę Pomocy Kościołowi w Potrzebie, gdzie pracuje pochodzący z naszej diecezji ks. Mariusz Boguszewski. Także nasi klerycy mogli się przyjrzeć pracy w Konferencji Episkopatu Polski oraz spotkać […]

Intencje KŻR na listopad 2019

W intencji licznych i świętych powołań do naszego seminarium.                                                                                                          1. Ks. Tadeusz Syczewski 4R 11. Ks. Maciej Domańszczyński 4B 2. Ks. Marcin Szymanik 5R 12. Ks. Grzegorz Konopacki 5B 3. Ks. Jarosław Rzymski 1Ś 13. Ks. Łukasz Redosz 1C 4. Ks. Łukasz Gołębiewski 2Ś 14. Ks. Eugeniusz Wintow 2C 5. Ks. Tomasz Szmurło 3Ś […]

Obłóczyny

Jak podkreślił w homilii ks. Biskup, strój ten będzie niezwykłym znakiem, gdyż mimo, że przed Danielem jeszcze daleka droga do zostania księdzem to już teraz ludziom, którzy zobaczą go w sutannie będzie przywoływał myśli związane z Bogiem, a dla niektórych może stać się nawet wyrzutem sumienia. Świadkiem tej doniosłej uroczystości była cała wspólnota seminaryjna alumnów […]