Wprowadzone przez wsddrohiczyn

Wieczór wiary 18.02.2016

Z zaproszenia kleryków, skorzystała młodzież męska z parafii Drohiczyn, Dziadkowice, Siemiatycze (Bobola i WNMP), Węgrów (Bazylika i o. Pio)

Rekolekcje i posługi

Biskup ustanowił nowych lektorów i akolitów oraz kandydata do diakonatu i kapłaństwa.

Ubodzy w Duchu, albowiem oni …

Dwudziestego pierwszego stycznia odbył się comiesięczny Seminaryjny Wieczór Wiary. Przygotowali go alumni z roku drugiego i czwartego. W spotkaniu wzięła udział młodzież męska z Drohiczyna, Liwa, Węgrowa (WNMP i św. Ojca Pio) oraz z Siemiatycz (św. Andrzeja Boboli). Tematem było ubóstwo w duchu. Rozważania, których centralnym momentem był rachunek sumienia, opierały się na historii Narodzenia […]