Rekolekcje na początku nowego roku akad. 2015/16

Zgodnie z tradycją, wszyscy klerycy Wyższego Seminarium Duchownego odbyli przed rozpoczęciem roku akademickiego rekolekcje. 

Jest to szczególny czas w kalendarzu seminaryjnym. Tegoroczne ćwiczenia duchowe poprowadził ks. mgr lic. Adam Saks – kapłan diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej. Rekolekcje trwały od 24 do 27 września. Tematem przewodnim były słowa z Ewangelii św. Marka „Pójdź za Mną!”. Czytaj dalej

Wycieczka kleryków do Zakopanego

W dniach 21 – 23 września 2015 roku klerycy drohiczyńskiego seminarium udali się na wspólny wyjazd w góry. 

W drodze do Zakopanego zatrzymali się w na modlitwę w łagiewnickim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie ojciec duchowny – ks. Dariusz Kucharek i ks. prefekt Marcin Szymanik odprawili Mszę Świętą w intencji całej wspólnoty seminaryjnej. Ponad to, alumni odwiedzili Opactwo Benedyktyńskie świętych Piotra i Pawła w Tyńcu. Czytaj dalej

Miesiąc propedeutyczny

Pierwszego września 2015 roku progi drohiczyńskiego seminarium przekroczyło sześciu nowych studentów. Pierwszy miesiąc w seminarium jest określany jako „miesiąc propedeutyczny”, to znaczy, miesiąc przygotowawczy. Jest to czas, kiedy kandydaci poznają rytm seminaryjnego życia, uczą się modlitwy liturgią godzin oraz pogłębiają swoją wiedzę o liturgii. 

Pierwszy rok w ramach integracji odbył wiele ciekawych wycieczek m.in. do Siedlec czy do parku linowego. W święto Podwyższenia Krzyża Świętego alumni wzięli udział w diecezjalnym spotkaniu młodzieży w Serpelicach. Pod koniec września wraz z ojcem duchownym – ks. Dariuszem Kucharkiem oraz z ks. prefektem Marcinem Szymanikiem odbyli pielgrzymkę do Kodnia, gdzie u stóp Maryi powierzyli swoją przyszłość Chrystusowi.