Prymicja w kaplicy seminaryjnej

„Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu …” 1Kor 1,26

            Dnia 4 czerwca o 7.00 w naszej kaplicy seminaryjnej odbyła się Msza Święta prymicyjna nowowyświęconych kapłanów: Sylwestra Grzeszczuka, Bartosza Margańskiego
i Michała Sawickiego. Był to moment podsumowania i zamknięcia pewnego etapu w życiu. Jak to mówił W. Churchill: „To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku”. Nowi kapłani od tego momentu zamykają kartę w swojej historii zatytułowaną „seminarium”, a rozpoczynają nową o nazwie „posługa”. Było to tym bardziej widoczne, iż zanim rozpoczęła się uroczysta Msza neoprezbiterzy i nowo wyświęceni diakoni spotkali się z Ks. Bpem Tadeuszem Pikusem. Podczas tego krótkiego spotkania otrzymali
z rąk Jego Ekscelencji dekrety święceń, które uwierzytelniają ich misję.

            W Eucharystii oprócz neoprezbiterów uczestniczyli również księża pracujący w seminarium, kurii diecezjalnej i w sądzie biskupim, jak również diakoni, alumni oraz pracownicy seminarium i KSM-u. Mszy Świętej przewodniczył ks. Sylwester Grzeszczuk, a homilię wygłosił ks. Bartosz Margański. Mówił on o wielkiej roli wspólnoty w życiu każdego człowieka, a tym bardziej alumna przygotowującego się do kapłaństwa. Podkreślał, że to ona formuje, uczy i pomaga w trudnościach. Na zakończenie Eucharystii nowo wyświęceni kapłani udzielili wszystkim zebranym uroczystego prymicyjnego błogosławieństwa.

            Po Mszy prymicyjnej neoprezbiterzy, w ramach wdzięczności za wszelkie dobro okazane im podczas formacji i za pomoc podczas liturgii święceń kapłańskich, zaprosili wszystkich na kawę i ciasto do kawiarenki seminaryjnej.

Dk. Patryk Nagórny

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”146″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”70″ number_of_columns=”3″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Pokaz zdjęć]” ngg_triggers_display=”never” order_by=”filename” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Święcenia prezbiteratu

W sobotę 2 czerwca nasi bracia: Sylwester Grzeszczuk, Bartosz Margański i Michał Sawicki otrzymali święcenia kapłańskie. To wydarzenie jest dla całej wspólnoty seminaryjnej wyjątkowe – po pierwsze Kościół, któremu pragniemy służyć, staje się mocniejszy przez pracę i posługę neoprezbiterów, po drugie – już mniej oficjalnie – nasi koledzy, z którymi dzieliliśmy radości i łzy seminaryjnego życia z pomocą Bożą dostąpili łaski uczestnictwa w kapłaństwie. Uroczysta Liturgia Eucharystyczna, podczas której Najwyższy Pasterz Diecezji – bp. Tadeusz Pikus udzielił święceń prezbiteratu, odbyła się w katedrze. Wszystkich przybyłych gości na czele z rodzicami przywitał ks. kan. Wiesław Niemyjski – proboszcz parafii katedralnej. O oprawę liturgiczną zadbali nasi ceremoniarze dk. Patryk oraz alumn Radosław, a o piękno śpiewu zadbała s. Dorota Lemańska z chórem. W słowie skierowanym do neoprezbiterów ks. Biskup przywołał postać św. Jana Pawła II i jego oddanie służbie Bogu i człowiekowi – jako wzór dla każdego z nich. Po pierwszej Eucharystii nowi kapłani podziękowali wszystkim – na czele z przełożonymi, którzy przez 6 lat czuwali nad przebiegiem ich formacji. To radosne wydarzenie zwieńczył wspólny obiad. Pamiętajmy w modlitwie o naszych braciach, by byli autentycznymi świadkami Ewangelii oraz módlmy się o nowe powołania do naszego seminarium.

Al. Maciej Koszewski

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”145″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”100″ number_of_columns=”3″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Pokaz zdjęć]” ngg_triggers_display=”never” order_by=”filename” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Święcenia diakonatu 2018

Diakonat to pierwszy stopień święceń kapłańskich. Diakon w czasie Mszy św. asystuje biskupowi lub kapłanowi, czyta Ewangelię, głosi homilię, może prowadzić pogrzeb, udzielać sakramentu chrztu św. Strój liturgiczny diakona to stuła założona na skos przez lewe ramię, dalmatyka wkłdana na stułę i alba.

W dniu 1 czerwca w Siemiatyczach-Stacji, miała miejsce uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem Pasterza naszej diecezji ks. bp Tadeusza Pikusa.

Po homilii akolici złożyli przed ordynariuszem diecezji przyrzeczenia. Następnie każdy z wybranych klęcząc przed swoim pasterzem włożył swoje złożone dłonie w dłonie biskupa, przyrzekając mu przy tym cześć i posłuszeństwo. Po nałożeniu rąk i modlitwie konsekracji k

siędza biskupa nad kandydatami, który prosił o dary Ducha Św. potrzebnych do pełnienia tej świętej służby, nastąpiła Litania do Wszystkich Świętych w czasie której diakoni padli na twarz. Jest to wyraz głębokiego uniżenia się przed Bogiem i znakiem głębokiej modlitwy. Później nastąpiło nałożenie rąk w milczeniu przez księdza biskupa oraz znak pokoju. Pasterz podawał każdemu z wyświęconych księgę Ewangelii mówiąc: „Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś; wierz w to, co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz, i wypełniaj to, czego będziesz nauczać.”

Na koniec obrzędu święceń nowo wyświęceni diakoni założyli na siebie stuły na sposób diakoński i dalmatykę. Na koniec Mszy nowi diakoni wyrazili swoją wdzięczność zebranym za wkład, który został wniesiony w dotychczasową formację.

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”150″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”100″ number_of_columns=”3″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Pokaz zdjęć]” ngg_triggers_display=”never” order_by=”filename” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

 

Pożegnanie diakonów

We wtorek 29 maja odbyło się pożegnanie przez wspólnotę seminaryjną naszych diakonów. Tradycją jest spotkanie dziękczynne za sześcioletni pobyt w seminarium. Nasi diakoni, a już niedługo – neoprezbiterzy – powrócili do tradycji zakupu czegoś do kaplicy. W tym roku diakoni zakupili dwie różowe dalmatyki, co przyczyni się do piękniejszego przeżywania niedziel Gaudete i Laetare. Spotkanie zakończyło się wspólnym grillem.

Al. Daniel Konik

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”144″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”50″ number_of_columns=”3″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Pokaz zdjęć]” ngg_triggers_display=”never” order_by=”filename” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Podsumowanie Wieczorów Wiary 2017/2018

17 maja 2018 r. miało miejsce podsumowanie tegorocznych Seminaryjnych Wieczorów Wiary, które były poświęcone Darom Ducha Świętego. Spotkanie rozpoczęło się wystawieniem Najświętszego Sakramentu oraz wspólną modlitwą Godziny Czytań, nastepnie konferencja, którą wygłosił ks. Dariusz Kucharek. Ojciec duchowny WSD nawiązał do odmawianej przez kleryków modlitwy kardynała Suenensa i jego osoby. Po konferencji nastąpiło spotkanie z Panem Jezusem w krótkiej, cichej adoracji, a następnie obecni odśpiewali hymn do Ducha Świętego. W dalszej części uczestnicy udali się do refektarza na agapę – wspólne dzielenie się owocami tegorocznych Seminaryjnych Wieczorów Wiary.

Al. Daniel Konik

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”142″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”40″ number_of_columns=”3″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Pokaz zdjęć]” ngg_triggers_display=”never” order_by=”filename” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Iuramentum 2018

W dniu 16 maja 2018 roku, w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie odbyło się Iuramentum trzech diakonów i pięciu kandydatów do święceń diakonatu. Iuramentum to przysięga celibatu, którą poprzedza uroczyste i publiczne wyznanie wiary. Modlitwie przewodniczył rektor WSD ks. Tadeusz Syczewski.

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”147″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”50″ number_of_columns=”3″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Pokaz zdjęć]” ngg_triggers_display=”never” order_by=”filename” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

„Czy Polska poradzi sobie bez Kościoła?” – Sympozjum naukowe na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie

W sobotę 21.04.2018 r. klerycy udali się do Warszawy na Papieski Wydział Teologiczny na sympozjum naukowe pt. „Czy Polska poradzi sobie bez Kościoła?”. Sympozjum nawiązywało do 100-lecia odzyskania Niepodległości. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza. Konferencja rozpoczęła się wprowadzeniem rektora ks. Krzysztofa Pawliny, a następnie swoje wykłady wygłosili:
dr hab. Paweł Skibiński z UW, prof. Wojciech Roszkowski oraz ks. prof. Piotr Mazurkiewicz z UKSW. Po przerwie odbyła się dyskusja panelowa, którą poprowadził red. Michał Szułdrzyński oraz dr Maciej Roszkowski OP.

Al. Daniel Konik

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”141″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”20″ number_of_columns=”3″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Pokaz zdjęć]” ngg_triggers_display=”never” order_by=”filename” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

dar Bojaźni Bożej – kwietniowy Seminaryjny Wieczór Wiary

W czwartek – 19 kwietnia 2018 r. – w kaplicy seminaryjnej odbył się comiesięczny Wieczór wiary. Motywem przewodnim spotkania był kolejny dar Ducha Świętego – Bojaźń Boża. Konferencję wygłosił ks. Marcin Szymanik, który w sposób bardzo obrazowy pokazał, jak funkcjonuje ta cnota
w życiu człowieka i czemu służy. Ugruntowaniem tych treści był czas adoracji, nad przebiegiem której czuwały wyznaczone osoby. Po modlitwie odśpiewaliśmy apel. Następne – ostatnie spotkanie – odbędzie się w maju i będzie zwieńczeniem naszych wieczorów wiary, poświęconych darom Ducha Świętego.

Al. Daniel Konik

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”140″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”30″ number_of_columns=”3″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Pokaz zdjęć]” ngg_triggers_display=”never” order_by=”filename” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

V Ogólnopolska Pielgrzymka Wyższych Seminariów Duchownych na Jasną Górę

W środę 18 kwietnia 2018 r. wyruszyliśmy wczesnym rankiem do Częstochowy na V Ogólnopolską Pielgrzymkę Wyższych Seminariów Duchownych na Jasną Górę. Tegoroczne hasło spotkania brzmiało: „W Sercu Jezusa, w Sercu Maryi”. Spotkanie rozpoczęliśmy zawiązaniem wspólnoty w miejscowej archikatedrze. Po wstępie ks. dra Wojciecha Wójtowicza, wszystkich zgromadzonych kleryków i wychowawców powitał ks. abp Wacław Depo. Kolejno odbyła się konferencja ks. abpa Grzegorza Rysia, adoracja Najświętszego Sakramentu, a następnie procesyjne przejście z archikatedry na Jasną Górę.
W bazylice na Jasnej Górze odbyła się Msza Święta, której przewodniczył ks. abp Jorge Carlos Patrón Wong, który wygłosił homilię. Po Eucharystii zjedliśmy obiad u Sióstr szarytek, po czym wyruszyliśmy w drogę powrotną.

Al. Daniel Konik

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”139″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”40″ number_of_columns=”3″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Pokaz zdjęć]” ngg_triggers_display=”never” order_by=”filename” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Spotkanie z rodzinami

W niedzielę 15.04.2018 r. w naszym seminarium mieliśmy przyjemność gościć rodziny kleryków. Jak co roku, spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą, której przewodniczył ksiądz biskup Tadeusz Pikus. Następnym punktem było przedstawienie patriotyczne pod tytułem „Polska 100 lat”, które przygotowali klerycy II kursu wraz z Maciejem Koszewskim – autorem przedstawienia. Następnie alumni spędzili czas z rodzinami, a uroczysty wspólny obiad zakończył spotkanie.

Al. Daniel Konik

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”138″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”70″ number_of_columns=”3″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Pokaz zdjęć]” ngg_triggers_display=”never” order_by=”filename” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]