Kurs Pierwszej Pomocy

            16 i 26 listopada 2018 roku w naszym seminarium odbył się kurs udzielania pierwszej pomocy. Spotkania te poprowadził zawodowy ratownik medyczny Pan Marcin. W kursie wzięli udział alumni naszego seminarium oraz prefekt ks. Marcin Szymanik, notariusz Kurii ks. Jarosław Rzymski oraz ojciec duchowny ks. Dariusz Kucharek.

            Spotkania składały się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Podczas części teoretycznej ratownik wyjaśnił sposoby udzielania pierwszej pomocy, biorąc pod uwagę różne scenariusze. Przedstawił m. in. sposoby reanimacji, postępowania z osobami nieprzytomnymi oraz sposoby opatrywania i tamowania ran. W części praktycznej alumni oraz przełożeni mieli szansę przećwiczyć treści przedstawione w części teoretycznej.

Al. Karol Młynarczyk

Kandydatura do diakonatu

W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 25 listopada 2018 r., w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie, trzech alumnów piątego roku zostało przyjętych do grona kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu.

Mszy św., podczas której odbył się obrzęd przyjęcia kandydatów, przewodniczył ks. bp Tadeusz Pikus. W homilii ksiądz Biskup podkreślił, że alumni do tej pory podczas swojej formacji seminaryjnej odczytywali swoje powołanie, a dziś podejmują wolę przyjęcia święceń w przyszłości. Nawiązując do modlitwy „Ojcze nasz” i słów „bądź wola Twoja”,  ks. Biskup przypomniał, że „kto przyjmuje wolę Boga, jest doskonałym naśladowcą Chrystusa”.  Dodał także, że „wszyscy jesteśmy zaproszeni do Królestwa Bożego, a  jednocześnie Chrystus uwalnia nas od wszystkiego, co stoi na przeszkodzie, aby być uczestnikiem Królestwa Bożego”.

Po homilii odbył się obrzęd przyjęcia do grona kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu. Zostali do niego przyjęci alumni Beniamin Sęktas, Paweł Sierakowski oraz Arkadiusz Szmurło. Wyrazili oni chęć rzetelnego przygotowania do przyjęcia święceń w przyszłości oraz kształtowania swojego życia duchowego do służby Chrystusowi i Kościołowi.

Na koniec Mszy świętej, w imieniu kandydatów al. Paweł Sierakowski złożył podziękowania ks. Biskupowi za przewodniczenie obrzędu, a zgromadzonym przełożonym i alumnom za wszelką pomoc i wsparcie.

al. Karol Młynarczyk

[ngg src=”galleries” ids=”162″ display=”basic_thumbnail” images_per_page=”40″ number_of_columns=”3″ show_slideshow_link=”0″]

Seminaryjny wieczór wiary – prawda o grzechu i potrzeba nawrócenia

Piętnastego Listopada odbył się drugi w roku akademickim 2017/2018 Seminaryjny Wieczór Wiary. Zgodnie z duchem tegorocznych Wieczorów, opartych na cyklu spotkań bohaterów Nowego Testamentu z Jezusem, jego tematem było spotkanie Jezusa z Marią Magdaleną. Przedmiotem zaś rozważań kerygmatyczne prawda o grzechu i potrzebie nawrócenia. Podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu rozważano Psalm 51. Adorację poprowadzoną przez alumnów Michała Dziedzica, Dawida Bołtmana z roku pierwszego i Beniamina Sęktasa z roku piątego, poprzedziła katecheza wygłoszona przez diakona Michała Siduniaka. Diakon w swoich rozważaniach pochylił się szczególnie na „grzechach języka”. Wprowadzeniem do tej katechezy była drama przedstawiająca uwikłanie człowieka w grzech, niewiarę w piekło i odrzucenie Bożej miłości.

Al. Beniamin Sęktas

[ngg src=”galleries” ids=”161″ display=”basic_thumbnail” images_per_page=”50″ number_of_columns=”3″ show_slideshow_link=”0″]

 

Gościniec niepodległości – konferencja z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

            Pod tą nazwą 20 października 2018 r. w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie odbyła się konferencja z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Główną tematyką konferencji był udział Kościoła katolickiego w odradzaniu się narodowości polskiej.

            Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem hymnu „Bogurodzica”. Następnie rektor Wyższego Seminarium Duchownego przywitał zebranych: Jego Ekscelencję Tadeusza Pikusa, Biskupa Drohiczyńskiego, prelegentów konferencji, a także dyrektorów muzeów, przedstawicieli szkół, księży, osoby życia konsekrowanego i alumnów.

            Na wstępie, prowadzący spotkanie ks. dr Zenon Czumaj, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Drohiczynie, nawiązując do słów prymasa Wyszyńskiego „Pierwsza miłość po Bogu należy się ojczyźnie”, podkreślił znaczenie patriotyzmu oraz rolę Kościoła w odzyskaniu niepodległości.

            Następnie odbył się referat „Książeczki do nabożeństwa na straży zachowania polskości w okresie zaborów”, który wygłosił ks. dr hab. Tomasz Moskal z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Podkreślił on, że modlitewniki i śpiewniki wydawane w okresie zaborów, odegrały nie tylko ważną rolę religijną, ale uchroniły przed zanikiem języka polskiego wśród ludności polskiej ze wszystkich warstw społecznych. Często były jedynym źródłem pisanego języka polskiego.

            Kolejny wykład, pod tytułem „Jasna Góra na polskich drogach ku niepodległości”, wygłosił o. dr Dariusz Cichor z Klasztoru Ojców Paulinów we Włodawie. Mówił on o znaczeniu klasztoru jasnogórskiego w podtrzymaniu ducha patriotyzmu w trudnych dla naszej ojczyzny momentach.

            Ostatni wykład: „Okoliczności wskrzeszenia diecezji podlaskiej w 1918 r.” wygłosił dr Rafał Dmowski z Archiwum Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.  Przybliżył okoliczności kasaty diecezji janowskiej, czyli podlaskiej po powstaniu styczniowym oraz jej odrodzenia w roku 1918, kiedy niepodległość odzyskiwała również nasza ojczyzna. W odrodzeniu diecezji podkreślił szczególną rolę ks. inf. Henryka Przeździeckiego, późniejszego Biskupa Siedleckiego.

            Po referatach odbyła się dyskusja. Na pytania zgromadzonych gości odpowiadali prelegenci konferencji. Następnie ks. dr Krzysztof Irek z Diecezji Sandomierskiej zaprezentował swoją książkę „Sługa Boży Ksiądz Biskup Zygmunt Łoziński. Opowieść o świecie, którego już nie ma”.

            Spotkanie podsumował ks. bp Tadeusz Pikus, który udzielił wszystkim zgromadzonym pasterskiego błogosławieństwa.

            Następnie wszyscy udali się na poczęstunek do refektarza seminaryjnego.

Al. Karol Młynarczyk

[ngg src=”galleries” ids=”159″ display=”basic_thumbnail” images_per_page=”40″ number_of_columns=”3″ show_slideshow_link=”0″]

Seminaryjny Wieczór Wiary – Październik 2018

W trzeci czwartek października, tj. 18 października 2018 r. rozpoczęliśmy kolejny cykl wieczorów wiary. W tym roku brać klerycka postanowiła poprowadzić spotkania Seminaryjnych Wieczorów Wiary na podstawie kerygmatu, zatem tematem tego wieczoru wiary była Miłość Boża. Postanowiliśmy również połączyć z kerygmatem postaci biblijne. Również budowa samych wieczorów wiary została zmieniona – najpierw jest konferencja na auli, a później adoracja. Konferencję na auli poprowadził ks. Dariusz Kucharek podczas której poczęstował uczestników cukierkami „Michałki”, po czym udaliśmy się na adorację do kaplicy.

Al. Daniel Konik

[ngg src=”galleries” ids=”163″ display=”basic_thumbnail” images_per_page=”30″ number_of_columns=”3″ show_slideshow_link=”0″]

Obłóczyny

7 października 2018 r. trzech alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie, otrzymało prawo noszenia stroju duchownego. Ks. bp Tadeusz Pikus podczas uroczystej Mszy św. pobłogosławił sutanny, a chwilę potem alumni III kursu po raz pierwszy w życiu założyli szatę duchowną. „Sutanna nie jest ubiorem w szeregu innych strojów, ale jest wyznaniem wiary przed ludźmi, jest odważnym świadectwem danym Chrystusowi, jest przyznaniem się do Kościoła.”  Te słowa sługi bożego kard. Stefana Wyszyńskiego nowo obłóczeni: alumn Daniel Konik z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce, alumn Mateusz Krasowski z parafii Wniebowzięcia NMP w Łubinie Kościelnym oraz alumn Piotr Zdzieborski z parafii Miłosierdzia Bożego w Sokołowie Podlaskim, umieścili na zaproszeniach na swoją uroczystość, pragnąc by były mottem do ich dalszego życia i posługiwania jako kleryków, a w przyszłości kapłanów.

Ks. Biskup w homilii zauważył: „Na drodze wybrania i powołania są pewne etapy pokazujące, że człowiek rozwija się. Dzisiejsza uroczystość jest właśnie początkiem nowego etapu w życiu obłóczanych alumnów.” Rzeczywiście, od tej chwili będą oni postrzegani przez większość ludzi jako osoby duchowne, mimo iż de facto jeszcze nimi nie są. Jest to niewątpliwie wielkie wyróżnienie, ale i odpowiedzialność, aby godnie reprezentować stan duchowny.

Ekscelencja przypomniał również licznie zgromadzonym w kaplicy seminaryjnej kapłanom, siostrom zakonnym, klerykom, rodzinom i przyjaciołom alumnów, iż bardziej niż o strój zewnętrzny, powinniśmy dbać o nasz „strój wewnętrzny”. Tak jak rycerz rusza na bitwę odziany w zbroję, apostoł powinien również przyoblec na siebie zbroję o której mówi św. Paweł w liście do Efezjan: „Na koniec bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich. Dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście się zdołali przeciwstawić w dzień zły i ostać, zwalczywszy wszystko.  Stańcie więc [do walki], przepasawszy biodra wasze prawdą i przyoblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże” (Ef 6, 10-17).

Al. Rafał Oleksiuk

[ngg src=”galleries” ids=”155″ display=”basic_thumbnail” images_per_page=”60″ number_of_columns=”3″ show_slideshow_link=”0″]

Inauguracja roku akademickiego 2018/19

Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią, sprawowaną przez wielu kapłanów, której przewodniczył ks. bp Tadeusz Pikus. Homilię wygłosił ks. Krzysztof Mielnicki. Przypomniał on, że kluczowym pytaniem w życiu każdego człowieka, nie powinno być „Czego ja chcę?”, lecz „Czego chce ode mnie Jezus?”. Zwrócił uwagę, że właśnie okres sześcioletniej formacji seminaryjnej jest czasem, w którym alumni mogą znaleźć odpowiedź na to pytanie. Po Mszy św. wszyscy zebrani udali się na aulę WSD. Po uroczystym odśpiewaniu „Gaude Mater Polonia”, ks. rektor z wielką atencją przywitał gości: kapłanów naszej diecezji, przedstawicieli seminariów z Ełku, Siedlec, Białegostoku, Łomży i Warszawy – Pragi, delegatów z Uniwersytetu w Białymstoku i Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, a także przybyłych samorządowców i przedstawicieli różnych urzędów. Kolejnym punktem uroczystości była immatrykulacja alumnów pierwszego roku. Są to: Dawid Bołtman z parafii Wniebowzięcia NMP w Brańsku, Michał Dziedzic z parafii  Wniebowzięcia NMP w Kalinowie (diec. Ełcka), Karol Łuniewski z parafii Wniebowzięcia NMP w Siemiatyczach oraz Karol Młynarczyk z parafii św. Stanisława BM w Knychówku. Po zaprzysiężeniu nowych studentów, prefekt WSD, ks. Marcin Szymanik przedstawił sprawozdanie z działalności naukowo- dydaktycznej za rok akademicki 2017/2018. Nieodłącznym punktem inauguracji jest wykład inauguracyjny. W tym rok wygłosił go ks. prof. dr hab. Józef Warzeszak z Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, do którego afiliowana jest drohiczyńska uczelnia. Prelegent przybliżył słuchaczom dorobek naukowy zmarłego przed rokiem brata – ks. prof. Stanisława Warzeszaka, w dziedzinie obrony życia nienarodzonych. Po odśpiewaniu hymnu „Gaudeamus igitur” głos zabrał ks. bp Tadeusz Pikus, który przypomniał zadania teologii. Następnie wszyscy udali się na poczęstunek do refektarza seminaryjnego. Oprawę muzyczną Eucharystii oraz części naukowej przygotował chór seminaryjny pod batutą ks. Jarosława Kuźmickiego oraz Chór Kameralny KOE z Sokołowa Podlaskiego pod kierunkiem pani Anety Mroczek.

Al. Rafał Oleksiuk

[ngg src=”galleries” ids=”154″ display=”basic_thumbnail” images_per_page=”40″ number_of_columns=”3″ show_slideshow_link=”0″]

Wycieczka kleryków do Wrocławia

W poniedziałek 24 września wraz z ojcem duchownym ks. Dariuszem Kucharkiem oraz prefektem ks. Marcinem Szymanikiem udaliśmy się na wyjazd do Wrocławia. Pierwszym punktem programu było zwiedzanie bazyliki i sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy, po czym pojechaliśmy do miejsca  docelowego – Wrocławia. Drugim punktem naszej wycieczki było zwiedzanie Kolejkowa – największej makiety kolejowej w Polsce, po czym udaliśmy się do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Następnego dnia udaliśmy się do Złotego Stoku, w którym znajduje się kopalnia złota i arsenu. Kolejnym punktem zwiedzania była Kaplica Czaszek w Czermnej oraz Sanktuarium w Wambierzycach. Kolejnego dnia zwiedzaliśmy Wrocław zaczynając od Panoramy Racławickiej, przez wrocławską katedrę rzymskokatolicką, katedrę polskokatolicką po rynek. Po zwiedzaniu udaliśmy się w podróż powrotną, aby odbyć trzydniowe rekolekcje w ciszy z o. Krzysztofem Pałysem OP.

Al. Daniel Konik

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”149″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”60″ number_of_columns=”3″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Pokaz zdjęć]” ngg_triggers_display=”never” order_by=”filename” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]