Podsumowanie Seminaryjnych Wieczorów Wiary

19 maja w Drohiczynie odbyły się kolejne Comiesięczne Spotkanie Młodych
i Seminaryjny Wieczór Wiary wyjątkowo zostały zorganizowane przez Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej i Alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie.  Były to spotkania o charakterze integracyjnym, kończące ten rok pełen pracy i nauki.

Do ośrodka NOE przyjechała młodzież zrzeszona w Oddziałach Parafialnych, aby zapoznać się z częścią informacyjna zaprezentowaną przez Prezesa Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej Natalię Rybaczuk.  Po tej części spotkanie w Kaplicy Seminaryjnej odbyło się Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny, które przygotowali i poprowadzili Alumni WSD.

Po wspólnej modlitwie ostatnim punktem było spotkanie integracyjne w ogrodach seminaryjnych, podczas którego uczestnicy przy grillu, zabawach i tańcach mogli zawiązać wspólnotę, poznać się.

Dziękujemy wszystkim za przybycie, wspólnie spędzony czas i modlitwę. Zapraszamy na kolejne Comiesięczne Spotkania Młodych i Seminaryjne Wieczory Wiary , które powrócą po wakacjach.

 

Tekst: Natalia Rybaczuk

Zdjęcia : al.Maciej Mieszczyński, ks.Piotr Jarosiewicz, dk.Piotr Zdzieborski,
Natalia Beata Zielińska

 

Iuramentum -17.05.2022r.

We wtorek, 17 maja b.r. w kaplicy seminaryjnej, w obecności księży moderatorów, profesorów i kleryków, kandydaci do święceń prezbiteratu
(dk. Daniel Konik, dk. Mateusz Krasowski, dk.Piotr Zdzieborski) i kandydat do święceń diakonatu (al. Daniel Piotrowski) złożyli wyznanie wiary, deklaracje oraz zobowiązali się do posłuszeństwa i celibatu. Wymownym znakiem są słowa, które każdy z alumnów wypowiedział dotykając księgi Słowa Bożego: Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam moimi rękoma.

Tekst i zdjęcia : al.Maciej Mieszczyński

Rowerowy dzień skupienia alumnów

W poniedziałek, 16 maja b. r. pod przewodnictwem ojca duchownego ks. Dariusza Kucharka, przeżywaliśmy w naszym seminarium majowy dzień skupienia. Był on nietypowy i szczególny, ponieważ udaliśmy się na pielgrzymkę rowerową do Parafii św. Izydora w Ruskowie. Po drodze zatrzymaliśmy się jednak w kościele parafialnym w Łysowie, gdzie mogliśmy wysłuchać konferencji ascetycznej oraz adorować Najświętszy Sakrament. Ojciec duchowny przypomniał nam o roli i wpływie Ducha Świętego na naszą duchowość. Gdy dotarliśmy do celu naszej pielgrzymki, uczestniczyliśmy w Eucharystii, po której, dzięki życzliwości ks. Tomasza Żukowskiego, proboszcza z Ruskowa, mogliśmy spotkać się przy grillu.Dzień skupienia zakończył się śpiewem Litanii Loretańskiej w katedrze drohiczyńskiej. Matce Kościoła powierzyliśmy nas samych, naszych bliskich i błagaliśmy o nowe, święte powołania do kapłaństwa
i życia konsekrowanego.

Tekst i zdjęcia: al. Maciej Mieszczyński

 

Wycieczka majowa 3-6 maja 2022r.

Klerycy WSD Drohiczyn 3 maja 2022 wyruszyli na wycieczkę aby zwiedzić Karków i okolicę.

Pierwszego dnia tj. 4 maja alumni naszego seminarium zwiedzanie rozpoczęli od zobaczenia Wawelu i Katedry Wawelskiej, w której mogli pomodlić się przy grobach wielu świętych prosząc ich o wstawiennictwo. Następnie z przewodnikiem udali się na spacer po Krakowie śladem ważnych miejsc związanych z św. Janem Pawłem II. Ostatnim miejscem do jakiego si e udali był Kościół Mariacki w którym podziwiali piękny ołtarz, którego twórca jest Wit Stwosz niemiecki rzeźbiarz, grafik i malarz. Na koniec dnia studenci mogli samemu zagospodarować sobie czas chodząc po starym mieście.

Kolejny dzień przyniósł ogromny ładunek emocji, ponieważ pierwszym miejscem do jakiego się udali był obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. Po wejściu na teren muzeum klerycy musieli przejść przez bramę, nad która widnieje napis: Arbeit macht frei, co oznacza praca czyni wolnym. Po pełnym emocji zakończeniu zwiedzania obozu koncentracyjnego jakże żywa pozostała wśród kleryków myśl: Do czego zdolny jest człowiek kiedy porzuci Boga. Kolejnym miejscem jakie odwiedzili klerycy była Kalwaria Zebrzydowska, gdzie klerycy mogli przejść ścieżkami oraz uczestniczyć w Mszy Świętej przed łaskami słynącym obrazem Matki Najświętszej Kalwaryjskiej. Docelowym miejscem drugiego dnia wycieczki była zakon braci Benedyktynów w Tyńcu, gdzie alumni wraz z moderatorami mieli nocleg.

Ostatni dzień minął klerykom bardzo szybko. Wspólna Msza przed którą klerycy wspólnie mogli odmówić jutrznię wraz z braćmi benedyktynami. Po śniadaniu odbyło się spotkanie z Opatem zakonu, który prowadził wcześniej rekolekcje dla alumnów w WSD Drohiczyn. Następnie zwiedzanie klasztoru i kościoła. Opuszczając bardzo malowniczy zakon benedyktynów w Tyńcu alumni udali się do miejscowości Zator gdzie znajduje się park rozrywki Energylandia, gdzie zapominając o wszelkich problemach i zbliżającej się sesji mogli beztrosko spędzić dłuższą chwilę.

Naładowani pozytywnymi emocjami, z głową pełną wspomnień alumni wrócili do WSD aby oddać się dalszemu formowaniu a wzór Serca Jezusowego.

 

Tekst i Zdęcia: Al. Sylwester Drużba

Spotkanie rodzin 01.02.2022 r.

W trzecią Niedzielę Wielkanocy 1 maja 2022 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drohiczynie odbyło się spotkanie rodzin alumnów będących studentami tegoż Seminarium.

Uroczyste spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10.00 w kaplicy seminaryjnej, gdzie zgormadzonych gości powitał ks. dr Tadeusz Syczewski, rektor seminarium. Następnie głos zabrał pasterz naszej Diecezji ks. Piotr Sawczuk. W bardzo ciepłych i pełnych życzliwości słowach ksiądz biskup podkreślił, iż bardzo cieszy się z obecności rodziców, rodzeństwa, dziadków, babci i dalszej rodziny alumnów, gdyż wsparcie, jakie otrzymują jest bardzo ważne w procesie formacji do posługi kapłana, która w dzisiejszych czasach nie będzie prostą. Następnie ordynariusz diecezji podziękował za pierwszą formację, którą alumni przeszli w domach rodzinnych, to znaczy za przekazaną wiarę oraz wartości chrześcijańskie. Pasterz podkreślił, że seminarium jest miejscem odosobnienia, gdzie klerycy przebywają proces formacji, dlatego osoby niebędące ściśle z nim związanym mają utrudniony dostęp. Dlatego dzisiejszy dzień jest jednym z tych nielicznych, kiedy można wejść i zobaczyć cały budynek od środka, zapoznać się z życiem swoich bliskich, przyszłych kapłanów. Na zakończenie swojego słowa ksiądz biskup udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

Centralnym punktem dnia była uroczysta Msza Święta, której przewodniczył ksiądz Rektor. Jak w każdą pierwszą niedziele miesiąca Jego Magnificencja modlił się w intencji wszystkich dobrodziejów, dla żywych prosząc o obfite błogosławieństwo a dla zmarłych o dar życia wiecznego. W homilii, jaką wygłosił wskazał, iż rodzice są największymi dobrodziejami, bo ofiarowali to, co najcenniejsze dla siebie, czyli swoje dzieci. A nawiązując do Ewangelii zaznaczył, że każdy z zebranych jest powołany czy do kapłaństwa czy do życia w małżeństwie.

Po skończonej Mszy Świętej wszyscy udali się do auli seminaryjnej gdzie była projekcja filmu nakręconego przez kleryków z okazji niedzieli Dobrego Pasterza. Chcąc jeszcze bliżej pokazać życie seminaryjne została wyświetlona prezentacja multimedialna, która zawierała zdjęcia te bardziej poważne, ale także i takie, które wywołały dużo uśmiechu na twarzy, z życia seminarzystów. Następnie goście zjedli wspólny obiad na refektarzu seminaryjnym, po którym był czas wolny, aby rodziny mogły razem spędzić czas czy to przy kawie czy też spacerując i zwiedzając Drohiczyn.

 

Tekst: Al. Sylwester Drużna

Zdjęcia: Al. Maciej Mieszczyński i Sylwester Drużba

 

Wieczór wiary 28.04.2022

Tematem przewodnim kwietniowego Wieczoru wiary w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie była Bojaźń Boża. Konferencję do zebranej młodzieży wygłosił ks. mgr lic. Marcin Gołębiewski, który jest Dyrektorem Centrum Informacji Diecezji Drohiczyńskiej. Konferencja została rozpoczęta w bardzo nietypowy sposób, gdyż została przeprowadzona anonimowa ankieta, która zawierała dwa pyta: Pierwsze to czy boisz się Boga a drugie z jakiego powodu się Go boisz. Następnie ksiądz prelegent wskazał iż Bojaźń Boża nie musi wiązać się ze strachem. Ksiądz Marcin wskazał, iż Bojaźń Boża może być wynikiem podziwu Boga, respektu do Niego, uznania i szacunku do Niego. Skupiając się na temacie Bojaźni Bożej można było usłyszeć słowa pokazujące, że troska o relację, pogłębienie relacji, umocnienie relacji, oraz lęk przed zerwaniem relacji też jest przejawem Bojaźni.

Bezpośrednio po konferencji zebrana młodzież udała się do kaplicy seminaryjnej gdzie skupiając się nad tekstami zaczerpniętymi z książki Tomasza a Kempis, „O naśladowaniu Chrystusa”, mogła w ciszy czuwać przy Panu Jezusie ukrytym w Najświętszym Sakramencie. Wspólne adorowanie zakończyło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, po którym wszyscy udali się do kawiarenki seminaryjne aby wspólnie spędzić czas.

 

Tekst i zdjęcia: Al. Sylwester Drużba

 

Niedziela Palmowa w Knychówku

W tym roku Niedzielę Palmową klerycy Wyższego Seminarium w Drohiczynie świętowali w parafii pw. św. Stanisława, Biskupa i Męczennika w Knychówku. Wizyta kleryków zbiegła się z ostatnim dniem Wielkopostnych rekolekcji parafialnych. Alumni uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej z poświeceniem palm oraz procesją wokoło kościoła. Elementem ściśle związanym z odwiedzinami kleryków w różnych parafiach naszej diecezji jest dzielenie się swoją drogą powołania. Właśnie tą drogą, czyli świadectwem podzielił się alumn czwartego roku Michał Dziedzic, który bardzo obrazowo pokazał, iż powołanie do stanu małżeńskiego czy kapłańskiego podobne jest do podróży łodzią, która będzie upływała spokojnie, jak i czasami będzie zmuszona zmagać się z przeciwnościami. Elementem kończącym wspólne świętowanie było odśpiewanie trzeciej części Gorzkich Żali przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.

 

Tekst: Al. Sylwester Drużba

Zdjęcia: Wojciech Kozłowski

 

Wieczór wiary 10.03.2022 r

Jak każdego miesiąca, tak i w marcu 2022 roku, męska młodzież z terenu diecezji Drohiczyńskiej uczestniczyła w Wieczorze Wiary, który odbył się w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. Moderatorzy razem z alumnami gościli uczestników z parafii: Ceranów, Korytnica, Knychówek, Perlejewo, Ciechanowiec, Bielsk Podlaski parafia Matki Bożej z góry Karmel, oraz Siemiatycze parafia św. Andrzeja Boboli. Spotkanie rozpoczęło się wspólną integracją w kawiarence seminaryjnej, a następnie o godzinie 20.00 w auli młodzież wysłuchała konferencji na temat hojności i chciwości, którą wygłosił Prefekt Seminarium ks. Łukasz Borzęcki. Kolejnym punktem spotkania była adoracja Najświętszego Sakramentu, której przewodniczył Rektor Wyższego Seminarium ks. Tadeusz Syczewski. Podczas tego wieczoru adoracja miała nieco innych charakter, a mianowicie młodzież wraz z księżmi opiekunami dołączyli się do modlitwy różańcowej w intencji pokoju na Ukrainie, którą to klerycy wraz z domownikami całego budynku Seminarium odmawiają od pierwszego dnia zbrojnego ataku przez Rosję. Na zakończenie został odśpiewany Apel Jasnogórski i słowa podziękowania skierował ks. Rektor, oraz moderator spotkań Al. Karol Młynarczyk.

Zapraszamy już na kolejne spotkanie które odbędzie się 28.04.2022 roku, na godzinę 19.30

 

Tekst i zdjęcia: al. Sylwester Drużba

 

Przyjęcie posługi Lektoratu i Akolitatu

W niedzielny poranek 6 marca w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie alumni III i IV roku przyjęli posługi lektoratu i akolitatu. Lektorami zostali alumni III roku: Karol Łuniewski i Maciej Mieszczyński, natomiast akolitami alumni IV roku: Michał Dziedzic i Karol Młynarczyk.

Mszy świętej przewodniczył ks. bp Piotr Sawczuk. Obecni byli księża moderatorzy na czele z ks. prał. Tadeuszem Syczewskim, rektorem seminarium, sekretarz księdza biskupa, alumni i siostry zakonne pracujące w seminarium i kurii.

Rektor WSD w Drohiczynie przywitał wszystkich zebranych i poprosił ks. biskupa o udzielenie posług. W homilii ks. Biskup powiedział, że bracia alumni, którzy przyjmują posługi, przeszli odpowiedni etap formacji, wyrazili taką prośbę i zostali uznani przez Kościół za godnych i dobrze przygotowanych do włączenia się w pełnienie tych posług w Kościele. Przypomniał również znaczenie tych posług. Zadaniem lektorów jest nie tylko proklamacja Słowa Bożego, ale przede wszystkim pogłębianie tego Słowa i wprowadzanie go w swoje życie. Akolici po roku posługi lektorskiej zostali niejako podprowadzeni do ołtarza, aby pogłębiać wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, aby oddawać mu cześć i uwielbienie oraz zanosić Go potrzebującym.

Po homilii nastąpił właściwy obrzęd ustanowienia lektorów i akolitów. Ksiądz biskup po odmówieniu modlitwy nad lektorami przekazał im księgę Pisma Świętego, aby „wiernie przekazywali słowo Boże” i aby „coraz mocniej działało w sercach ludzkich”. Następnie miał miejsce obrzęd ustanowienia  akolitów, którzy przyjęli naczynie z chlebem do konsekracji, „aby godnie służyli Kościołowi przy stole Pańskim”.

Pod koniec Mszy świętej alumn Michał Dziedzic w imieniu wszystkich lektorów i akolitów podziękował wszystkim zebranym za dotarcie do tego ważnego etapu formacji, za obecność, wsparcie i wspólną modlitwę.

Tekst : Al.Karol Młynarczyk

Zdjęcia: Dk.Piotr Zdzieborski

 

Rekolekcje Wielkopostne w WSD Drohiczynie (02-05.03.2022r)

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszym seminarium odbywały się pod hasłem „Duchowość liturgiczna”. Przewodniczył im ks. dr Tomasz Sałatka, liturgista z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Tradycyjnie, ćwiczenia duchowe rozpoczęliśmy w Środę Popielcową a zakończyliśmy
w sobotnie popołudnie. Był to dla nas czas swoistego przebudzenia, powrotu do Tego, „który życie swoje oddał za wielu”. Ksiądz rekolekcjonista w swoich naukach ukazał piękno Liturgii oraz wytłumaczył jak należy ją godnie przeżywać i celebrować. Swoje rozważania opierał na licznych przykładach oraz tekstach Pisma Świętego, ukazując nam czym jest jedność i wspólnota w Kościele.

Głoszone konferencje były dla nas motywacją do podjęcia refleksji nad naszym życiem
i powołaniem. Pomagała nam w tym atmosfera ciszy, adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa oraz Droga Krzyżowa.

Ksiądz rekolekcjonista dał nam możliwość podzielenia się naszymi przemyśleniami odnośnie nauk rekolekcyjnych podczas wspólnego spotkania przy kawie.

Na zakończenie rekolekcji Dziekan Alumnów – Daniel Piotrowski podziękował księdzu Tomaszowi za wygłoszone rekolekcje i wspólnie spędzony święty czas.

 

 

Tekst i Zdjęcia : Al. Maciej Mieszczyński