Nowy Rok Akademicki rozpoczęty 2021/2022

Wasze chodzenie w świetle Bożego Słowa niech wam przypomina, że trzeba ciągle szukać reformy własnego serca, by reformować świat i ludzi prowadzić do Boga – zwrócił się do alumnów bp Piotr Sawczuk 14 października br. podczas inauguracji roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie.

 

Uroczystość Inauguracyjną Roku Akademickiego 2021/2022 rozpoczęła Msza św. sprawowana pod przewodnictwem bp. Piotra Sawczuka. Pasterz diecezji w nawiązaniu do fragmentu Ewangelii zauważył w hom

ilii, że również dzisiaj możemy spotkać ludzi, który mają wypaczoną wizję Boga. Ona – zdaniem Pasterza Diecezji – uniemożliwia im dotarcie do prawdy ewangelicznej i zrozumienie jej sensu. – Tacy ludzie uciekają w bardzo sugestywne opowieści o sposobach na uzyskanie zbawienia, obrzędach i formułach, dających – według nich – gwarancję przychylności Pana Boga – wskazał Biskup. Dodał, że dla uwiarygodnienia swoich twierdzeń powołują się czasem na prywatne objawienia, interpretowane w oderwaniu od tradycji kościoła. – Są to zawsze ludzkie próby podrabiania klucza do nieba – spuentował.

            Teksty czytań na Inaugurację Roku Akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym W Drohiczynie pokazują nad czym trzeba pochylić się w trudzie formacyjnym, w pracy wewnętrznej, co tu jest podstawowe. – Mamy żyć z wiary, mamy być ludźmi wiary – podkreślił. – Czas spędzony w seminarium jest czasem zdobywania wiedzy i formowania serca, dostrajania go do rytmu Serca Chrystusowego – wskazał Biskup. Następnie wyraził chęć rozpoczęcia tego roku akademickiego z na

dzieją i radością, choć niemało jest też powodów do niepokoju. Na zakończenie zwrócił do alumnów: ,,Modlimy się, by Pan dał Wam łaskę dobrego wykorzystania darowanego czasu. A wasze chodzenie w świetle Bożego Słowa niech wam przypomina, że trzeba ciągle szukać reformy własnego serca, by reformować świat i ludzi prowadzić do Boga”.

            Druga część inauguracji miała miejsce na auli seminaryjnej, gdzie dostojnych gości powitał  Rektor WSD w Drohiczynie ks. prof. Tadeusz Syczewski. Na inauguracji obecni byli kapłani na czele z bp. Piotrem Sawczukiem, bp. Antonim Dydyczem, siostry zakonne, alumni, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, różnych ruchów i stowarzyszeń katolickich. Swoją obecnością zaszczycili także ludzie świata kultury oraz nauki.

            Zgromadzeni mieli okazję wysłuchać sprawozdania za rok akademicki 2020/2021, które zaprezentował nowomianowany prefekt seminarium ks. Łukasz Borzęcki. Natomiast, ustępującemu z funkcji prefekta ks. Marcinowi Szymanikowi podziękowano za oddaną pracę w s

eminarium i życzono wiele dobra i błogosławieństwa Bożego w roli sekretarza Biskupa.

            Nie zabrakło także przedstawiciela Akademii Katolickiej w Warszawie, ks. dr. Marcina Falkowskiego, który  na ręce ks. Rektora podziękował za dotychczasową współpracę i życzył u progu nowego roku akademickiego, aby z gorliwością podejmować wszelkie trudy. Istotnym punktem uroczystości inauguracyjnej jest wykład inauguracyjny, który w tym roku wygłosił ks. prof. Jacek Nowak. Wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Warszawie omówił temat: ,,Nowenna do Miłosierdzia Bożego w kontekście liturgii paschalnej”.  Po słowach bp. Piotra, wszyscy zaśpiewali ,,Gaudeamus Igitur”

na znak, że kolejny rok akademicki został rozpoczęty.

            Mszę św., jak i część naukową uświetnił Chór Kameralny KOE z Sokołowa Podlaskiego pod dyrekcją Anety Mroczek. Czas zmagań naukowych oraz formację duchową i osobowościową rozpoczęło w nowym roku akademickim 9 alumnów.

tekst i zdjęcia – Monika Kanabrodzka

[ngg src=”galleries” ids=”231″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″ images_per_page=”55″ number_of_columns=”3″ show_slideshow_link=”0″]

Rekolekcje rozpoczynające nowy rok akademicki 2021/2022

Tradycyjnie przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego w naszym seminarium odbyły się rekolekcje, które wygłosił ojciec Szymon Hiżycki, opat klasztoru oo.Benedyktynów w Tyńcu. Nauki rekolekcyjne opierały się na prawdzie, że w życiu człowieka najważniejszy jest Pan Bóg. Ojciec rekolekcjonista zapraszał nas do odkrycia na nowo trzech dróg:

1. Modlitwa Liturgią Godzin
2. Adoracja i Najświętsza Eucharystia
3. Lectio Divina

Ojciec Szymon skupiał naszą uwagę na fragmentach Ewangelii, które ukazują Jezusa jako męża modlitwy. Podkreślał, że modlitwa powinna być nieustannym odnoszeniem naszego życia do Pana Boga. W ciągu całych rekolekcji zachowywaliśmy silentium sacrum – święte milczenie, które pozwoliło wyciszyć się, wyłączyć z otaczającego nas natłoku informacji i uspokoić myśli. Było dużo czasu na osobistą modlitwę i medytację. Na zakończenie rekolekcji dziekan alumnów dk. Mateusz Krasowski podziękował ojcu Szymonowi za wygłoszone rekolekcje i wspólnie spędzony czas w naszej wspólnocie seminaryjnej.

Al.Maciej Mieszczyński