ZMIANA GODZIN PRACY BIBLIOTEKI

W dniach 02.07. – 16.08.2021r. BIBLIOTEKA WSD NIECZYNNA

NOWE ZASADY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI WSD W DROHICZYNIE

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

Na podstawie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z 4 czerwca i rozporządzenia zmieniającego z 11 czerwca biblioteki publiczne i naukowe mogą udostępniać zbiory do 25 czerwca 2021 roku pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy.

Natomiast od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021 roku limit ten wynosi jednocześnie nie więcej niż 15 osób albo 1 osoba na 10 m2 powierzchni pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Do limitu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19. W obowiązujących przepisach prawnych nie ma wskazanego sposobu potwierdzenia, czy osoba jest zaszczepiona zgodnie z definicją zawartą w §3 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 roku.

Biblioteka WSD w Drohiczynie od dnia 30.11.2020r. pracuje według  zasad, które prezentujemy poniżej:

  • Przed wejściem do biblioteki Czytelnik ma obowiązek zasłonięcia nosa i ust MASECZKĄ oraz dezynfekcji rąk!!!
  • Ograniczenie wolnego dostępu do księgozbioru oraz innych przestrzeni.
  • W bibliotece, w wydzielonym miejscu, będzie mógł przebywać tylko jeden czytelnik. Pozostali powinni czekać na zewnątrz w odległości przynajmniej 1,5 m od siebie.
  • Zasadne jest wcześniejsze umówienie telefoniczne lub mailowe wizyty w celu wypożyczeń / zwrotów książek na konkretną godzinę.
  • Rekomendujemy wcześniejszą rezerwację książek poprzez:

 

–        zamówienia w systemie KOHA (katalog online na stronie Biblioteki: www.wsddrohiczyn.pl/biblioteka)

 

–        zamówienia przez telefon: 85 307 08 33

 

–        zamówienia przez e-mail: [email protected]

 

  • Wypożyczanie będzie się odbywało w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.

 

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez e-mail oraz do korzystania z dostępnych  zasobów on-line: bezpłatnej biblioteki cyfrowej POLONA lub Księgozbioru Wirtualnego Federacji „Fides”. Biblioteka Narodowa zachęca również do korzystania z nieodpłatnej usługi „Digitalizacja na życzenie”.

 

Wraz ze zmianą sytuacji rozprzestrzeniania się epidemii zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki ulegną zmianie.